Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

1W dniach 3-4 kwietnia 2019 r. w Lublinie odbyły się Ogólnokrajowe Targi i Konferencja Służby Więziennej Lublin 2019 pod nazwą #Wieziennictwo2019. Targi zostały zorganizowane  przez Służbę Więzienną oraz Targi Lublin S.A. Wydarzeniu temu towarzyszyła konferencja, podczas której zaprezentowano różne aspekty funkcjonowania więziennictwa jak np. praca więźniów czy nowe sposoby wykonywania kary w postaci Systemu Dozoru Elektronicznego.

1W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się zajęcia fakultatywne, na których gościli przedstawiciele Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju. W dniu 28 marca 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się zajęcia fakultatywne, na których gościli przedstawiciele Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju w składzie: Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju ppłk Wojciech Emerling, Zastępca Dyrektora mjr Joanna Bijok, kpt. Agnieszka Wazowska oraz ppor. Roman Kamiński.