Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53


1W dniu 21 grudnia 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. Dzień wcześniej słuchacze szkolenia złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy nadzorowany przez przedstawiciela Dyrektora Generalnego Służby Więziennej – Komendanta OSSW w Kulach mjr Dariusza Małolepszego.

wyst1W dniu 20 grudnia 2018 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach została wyeksponowana wystawa upamiętniająca 27 Pułk Piechoty Wojska Polskiego II RP. Słuchacze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski służby więziennej mogli zapoznać się z historią 27 Pułku, który stacjonował w Częstochowie, a w Kampanii Wrześniowej podczas II Wojny Światowej w 1939 roku żołnierze Pułku walczyli z najeźdźcą w składzie VII Dywizji Piechoty.

5Tradycją stało się już, że słuchacze i kadra Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odwiedzają Dom Dziecka w Kłobucku z podarunkami na Mikołaja. Jak już od dekady w tym roku także słuchacze szkolenia zawodowego dla podoficerów oraz kursu przygotowawczego realizowanych w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach włączyli się do tej sympatycznej akcji.

IMG 0020W dniach 7–28 listopada 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbył się kolejny kurs przygotowawczy. W ramach kursu przeszkolono łącznie 27 funkcjonariuszy działu ochrony. W dniu 28 listopada 2018 r. młodzi adepci Służby Więziennej przystąpili do egzaminu końcowego, który złożyli z wynikiem pozytywnym.

1W dniu 22 listopada 2018 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Akcja wpisuje się w cykl podobnych przedsięwzięć na terenie całej Polski i jest organizowana pod hasłem „Moja Krew Moja Ojczyzna” dla uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Celem akcji jest propagowanie oddawania krwi potrzebującym oraz pozyskiwanie jak największej liczby nowych dawców krwi.