Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

11Młodzież z klas ogólnopolicyjnych Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku po raz siódmy walczyła w Mistrzostwach o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku w Grapplingu. W ramach „Dnia Otwartego” kłobuckiego ZSZ Nr 1 odbył się „VII Turniej w Grapplingu uczniów oraz absolwentów o Puchar Komendanta Policji w Kłobucku".

5W dniu 28 stycznia 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uroczyście zainaugurowano kolejne szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. Osiemdziesięciu ośmiu słuchaczy rozpoczęło naukę w części specjalizacyjnej szkolenia. Potrwa ona dwa miesiące, a zwieńczeniem nauki będą egzaminy i uroczysta promocja na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej.

1W dniu 9 stycznia 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych. Organizatorem tej edycji Forum była Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. Temat przewodni spotkania brzmiał: „Tendencje i trendy w nowoczesnym kształceniu w służbach mundurowych”.