Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

IMG 0189Z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz Setnej Rocznicy jej Odzyskania w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się uroczystość, podczas której odznaczono wyróżniających się funkcjonariuszy i wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe. W imieniu Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Dariusz Małolepszy wręczył Odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej oraz awanse na wyższe stopnie Służby Więziennej.

10.11 (9)W dniach 10-11 listopada 2018 r. z okazji rocznicy 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyły się uroczystości zorganizowane przez Burmistrza Kłobucka. Podczas Obchodów w Kłobucku złożono wieńce pod Płytą poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, pod Pomnikiem Matki Polki oraz pod Pomnikiem Władysława Sebyły. Wiązanki złożono także pod Tablicą upamiętniającą 100.

SAVE 20181102 190648W dniach 29-31 października 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyło się szkolenie doskonalące dla funkcjonariuszy odpowiedzialnych za gospodarowanie uzbrojeniem i środkami ochrony w Służbie Więziennej. Podczas szkolenia uczestniczący w nim funkcjonariusze zostali zapoznani i przeszkoleni z zakresu budowy, obsługi oraz zasad bezpiecznego posługiwania się 5,56 mm karabinkiem BERETTA ARX 160.

 MG 0046W dniu 31 października 2018 r. odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, który reprezentował  Komendant mjr Dariusz Małolepszy, a Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, w imieniu którego podpis złożył Dyrektor  dr Andrzej Sznajder.

4. IMG 0318Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2018 roku Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach na dwa dni stał się Zmilitaryzowanym Oddziałem Służby Więziennej Nr 3 i miejscem realizacji ćwiczenia obronnego pod kryptonimem ,,Powołanie 18”. Do odbycia ćwiczenia zostało wezwanych 90 osób posiadających przydział organizacyjno-mobilizacyjny. W ośrodku utworzono bazę formowania i w dniu 27 października 2018 r. przyjęto powołanych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Częstochowie żołnierzy rezerwy.