Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

5„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali” - te słowa Św. Jana Pawła II zacytował Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk Dariusz Małolepszy w przemówieniu skierowanym do słuchaczy z okazji zakończenia szkolenia zawodowego w korpusie podoficerskim SW.

3Jak co roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbył się festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. W tym roku wydarzenie to odbywało się pod hasłem Stulecia Więziennictwa w Niepodległej Polsce. Bawiły się na nim przedszkolaki i dzieci ze szkół podstawowych z gminy Popów i  Działoszyna, wychowankowie Domu Dziecka im. Janusza Korczaka z Kłobucka i oczywiście dzieci funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka.

6W dniu 7 czerwca 2019 roku odbył się II Piknik Służb Mundurowych „Razem w szyku”. Impreza została zorganizowana w Częstochowie na Placu Biegńskiego przez Wojskową Komendę Uzupełnień. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wśród mieszkanców informacji o działalności służb mundurowych. Piknik dedykowany był młodzieży, a także organizacjom proobronnym i paramilitarnym oraz lokalnej społeczności.

1Manekiny strzeleckie i treningowe oraz szeroka gama sprzętu usprawniającego przebieg służby stały się tematem ciekawej prezentacji w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Wychodząc na przeciw konieczności stałego podnoszenia poziomu szkolenia kadry penitencjarnej w dniu 3 czerwca 2019 roku zorganizowano pokaz specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w pracy służb mundurowych.

1Przełom maja i czerwca to moment kiedy służby mundurowe organizują mistrzostwa w strzelectwie. W dniach 27-31 maja 2019 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyły się X Międzynarodowe Mistrzostwa SG w Strzelectwie. W Mistrzostwach brały udział drużyny ze Straży Granicznej oraz innych służb mundurowych, w tym Służby Więziennej.

1qW dniach 20-21 maja 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach przebywała młodzież z  klas o profilu mundurowym z Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach od lat współpracuje z klasami mundurowymi okolicznych szkół. Młodzież uczestniczy w tej współpracy od p oczątku funkcjonowania ośrodka.

t1W dniu 10 maja 2019 roku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej rywalizowali przedstawiciele służb mundurowych: Policji, Wojska, Straży Miejskiej, Służby Więziennej oraz uczniowie szkół. Zawodnicy mięli do pokonania prawie 11 km trasy, którą przewidywał XI Marszobieg Prewencji Policji. W zawodach udział wzięło ponad 100 uczestników z Bielska-Białej, Częstochowy, Łodzi, Katowic, Bytomia, Sosnowca, Mikołowa, Tarnowskich Gór.

1„WOLNI OD NARKOTYKÓW TWORZYMY ŚWIAT BEZ GRANIC”

Już po raz dziewiąty w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach w dniu 7 maja 2019 roku odbyła się Wszechnica Profilaktyki Społecznej. Tegoroczna edycja Wszechnicy została poświęcona profilaktyce uzależnień od narkotyków i dopalaczy.

1Historia
Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Była to pierwsza konstytucja  w Europie, a druga na świecie tuż za konstytucją amerykańską. Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Czteroletni.