Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

KONFERENCJA „ODKRYJ SWÓJ TALENT”

konf 1W dniu 23 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku odbyła się Konferencja pod tytułem "Odkryj swój talent". Impreza ta miała miejsce w ramach drugiej edycji Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

Na Konferencji omawiano nowe tendencje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Podjęty został temat talentu i pasji, które składają się na sukces zawodowy, a także odniesiono się do tezy, iż wysokiej jakości kształcenie rozwija kreatywny i innowacyjny potencjał jego uczestników. Przedstawiono zadania Centrum Edukacji Technicznej (HTEC). Omówiono istotną rolę mobilności pracowników w Europie oraz wpływ tego zjawiska na  szanse na zatrudnienie. Jedno z wystąpień dotyczyło też tematyki partnerstwa między przedsiębiorcami, a placówkami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz podano przykłady dobrych praktyk w trakcie uczenia się. Uczestnicy Konferencji podkreślali istotny wpływ praktyk zawodowych na dalszy rozwój absolwenta na rynku pracy.
Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach od lat współpracuje z Zespołem Szkół Nr 1 w Kłobucku, organizując zajęcia dla młodzieży z klas mundurowych. Komendanta Ośrodka mjr. Dariusza Małolepszego na Konferencji reprezentowała kpt. Paulina Ryś-Gonera - starszy wykładowca, rzecznik prasowy.

                            tekst:  kpt. Paulina Ryś-Gonera
                            zdjęcia: ZS Nr 1 w Kłobucku