Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Mikołaje w mundurach

1 1„Posiadanie jakiegokolwiek dobra nie daje radości, jeżeli nie dzielimy go z drugim człowiekiem.” Seneka

Tradycją stało się już, że słuchacze i kadra Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odwiedzają Dom Dziecka w Kłobucku z podarunkami na Mikołaja.
Do tej sympatycznej akcji włączyli się w tym roku słuchacze szkolenia zawodowego dla podoficerów oraz szkolenia wstępnego realizowanych w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Jak zawsze, inicjatywę słuchaczy wsparli funkcjonariusze i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku. Przedstawiciele słuchaczy i kadry złożyli wychowankom Domu Dziecka w Kłobucku mikołajkową wizytę. Dzieci radośnie powitały „Mikołajów w mundurach”, a podziękowaniem za podarunki był występ artystyczny zaprezentowany przez wychowanków Domu Dziecka. Jednak to radość na twarzach dzieci była najcenniejszą zapłatą za każdy dar serca. A w tym magicznym, mikołajkowym dniu, uśmiechów nie brakowało. Radości, ale i wzruszenia nie kryli także odwiedzający dzieci funkcjonariusze i pracownicy. Wielu z nich w domu dziecka było po raz pierwszy, ale zapewne jeszcze tu wrócą.


                                                     tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
                                                  zdjęcia : chor. Robert Stryjaś