Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Szkolenie dla Pracowników Ochrony Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich

 MG 0050W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyły się dwustopniowe Szkolenia dla pracowników ochrony zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. W ciągu tego roku przeprowadzono dwie edycje szkoleń, w których przeszkolono 64 osoby.

Każde szkolenie trwało łącznie dwa tygodnie i złożone było z dwóch stopni. Po ukończeniu każdego stopnia uczestnik otrzymał stosowne zaświadczenie. W kursie udział wzięli pracownicy z zakładów poprawczych
i schronisk dla nieletnich z całej Polski. Organizatorem Kursu był Departament Spraw Rodzinnych
i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Wykładowcy Ośrodka przygotowali dla uczestników szkolenia zajęcia praktyczne. Były to między innymi praktyczna nauka: samoobrony, ratownictwa przedmedycznego, środków przymusu bezpośredniego oraz działania zespołowego w obezwładnianiu osoby agresywnej, trening zachowań w sytuacjach nadzwyczajnych, warsztaty z komunikacji i oddziaływań wychowawczych oraz rozpoznawania typów zaburzeń zachowania u nieletnich, a także zajęcia na temat substancji
i środków odurzających. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze z kadry dydaktycznej Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oraz z Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach. Uczestnicy szkolenia brali aktywny udział w zajęciach przygotowując się do wyzwań jakie czekają ich w trudnej pracy zawodowej.
Na uwagę zasługuje fakt, iż druga część ostatniej edycji szkolenia  dla pracowników ochrony zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich została przeprowadzona w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie i w pracy – czyli jak pracować
z trudnym podopiecznym”. Służba Więzienna jest jedyną formacją w Polsce, która na tak dużą skalę zajmuje się osobami skazanymi za popełnienie najcięższych przestępstw na wieloletnie kary pozbawienia wolności, a także ukaranymi i tymczasowo aresztowanymi. Wśród nich występują uzależnieni od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zaburzonymi preferencjami seksualnymi, upośledzeni umysłowo, czy niepełnosprawni fizycznie. Przytłaczająca większość z nich to osoby o dyssocjalnych cechach osobowości, mająca poważne problemy w przestrzeganiu norm społecznych i prawnych. Wszyscy oni trafiają do – zakładów karnych i aresztów śledczych, gdzie poddawani są żmudnemu i trudnemu procesowi resocjalizacji. Resocjalizacja wykonywana jest przez odpowiednio wyszkolonych i przygotowanych do tego  funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, którzy obecnie, w ramach prowadzonej kampanii, posiadaną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi chcą podzielić się z innymi przedstawicielami instytucji, których pracownicy, również z uwagi na wykonywane zadania, zajmują się pracą z trudnym podopiecznym.
Po zakończeniu szkolenia w dniu 8 grudnia 2017 r. Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Dariusz Małolepszy podziękował uczestnikom drugiej edycji szkolenia za zaangażowanie podczas zajęć i wręczył im zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.


tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: ppor. Mikołaj Cierpioł, chor. Robert Stryjaś