Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Odprawa Kierownictwa Służby Więziennej

1W dniach 13-15 grudnia 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się odprawa Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z kierownictwem Służby Więziennej.

Tematyka odprawy

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński przedstawił informację  o aktualnej sytuacji więziennictwa. Na odprawie podniesiono kwestię aktualnego stanu atmosfery wychowawczej wśród osadzonych i bieżącej sytuacji w podległych jednostkach penitencjarnych. Szczególną uwagę poświęcono stanowi realizacji programu „Praca dla więźniów” oraz zadań wynikających z ustawy modernizacyjnej Służby Więziennej.

Jubileusz Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

Podczas odprawy podsumowano dziesięciolecie działalności Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach 2007-2017. To już 10 lat odkąd poprzedni Ośrodek Doskonalenia Kadr w Kulach zmienił swoje przeznaczenie i nazwę stając się Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Po pięciu latach przyłączono do Ośrodka Oddział Zamiejscowy w Sulejowie. Podczas uroczystości X-lecia w swoim wystąpieniu Komendant OSSW w Kulach mjr Dariusz Małolepszy przedstawił historię Ośrodka i przybliżył jego działalność, a także opowiedział o planach jednostki na przyszłość.

tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: chor. Robert Stryjaś