Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Dziesięciolecie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

IMG 0120„Edukacja, jest najpotężniejszą bronią, której można użyć, aby zmienić świat.” Te słowa Nelsona Mandeli zostały zacytowane na uroczystości Dziesięciolecia Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

To już dziesięć lat...

To już dziesięć lat odkąd powstał Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Z tej okazji odbyła się okolicznościowa uroczystość, na której podsumowano działalność Ośrodka.

Jak to się zaczęło...

W 2007 roku ówczesny Ośrodek Doskonalenia Kadr w Kulach zmienił swoje przeznaczenie i został przekształcony w jednostkę szkoleniową – Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. W 2012 roku do struktury Ośrodka włączono dotychczasowy Ośrodek Doskonalenia Kadr w Sulejowie, który stał się naszym Oddziałem Zamiejscowym.

Uroczystość jubileuszu

W dniu 15 grudnia podsumowano dziesięciolecie  działalności Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach na okolicznościowej uroczystości. Jubileusz swą obecnością uświetnił Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński. W swoim przemówieniu Dyrektor Generalny podziękował kadrze Ośrodka za wysiłek włożony w jego funkcjonowanie i szkolenie tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Wśród zaproszonych gości byli Dyrektorzy Biur w CZSW, Dyrektorzy Okręgowi SW, Komendanci: COSSW w Kaliszu, OSSW w Popowie oraz ODK w Suchej. Ponadto przybyli także przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz samorządu terytorialnego. Reprezentowane były także placówki oświatowe jak: Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie oraz Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku. Na uroczystości nie zabrakło pierwszej Komendant Ośrodka – płk w st. spocz. Danuty Kalaman. Zaproszeni goście w swoich przemówieniach wspominali współpracę z Ośrodkiem i życzyli nam dalszych sukcesów w przyszłości. Wpisywano się też licznie do Księgi Pamiątkowej OSSW w Kulach.

O czym była mowa...

W trakcie jubileuszu Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach  mjr Dariusz Małolepszy oraz wykładowcy Ośrodka przedstawili jego historię, obecne treści programowe, dydaktykę, a także działalność szkoleniową, którą prowadzimy wśród młodzieży szkół średnich oraz działalność społeczną między innymi dla dzieci. Przybliżono współpracę Ośrodka z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie oraz z Państwowym Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince, która jest nakierowana głównie na edukację historyczną szkolonych przez nas funkcjonariuszy. Kadra Ośrodka oraz słuchacze włączają się aktywnie w pomoc ludziom. Kilka razy w roku organizujemy akcje honorowego krwiodawstwa oraz zgłoszenia do bazy dawców szpiku, aby pomóc chorym na białaczkę. To wielka przyjemność móc ofiarować komuś potrzebującemu cząstkę siebie, której w żaden sposób nie da się zastąpić. Ośrodek posiada szeroką  bazę sportową. Dzięki temu odbywają się u nas mistrzostwa z różnych dyscyplin sportowych. W tym roku były to między innymi XV Mistrzostwa Służby Więziennej w Piłce Siatkowej, a Puchar Przechodni Dyrektora Generalnego Służby Więziennej wywalczyli funkcjonariusze z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie. Wykładowcy opowiedzieli zebranym gościom o odbywającym się w Ośrodku Seminarium imienia Romka Smoka, czy stałej wystawie poświęconej pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wspomniano o działalności międzynarodowej. W 2009 r.  Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zawarł Porozumienie o współpracy z  Krajową Szkołą Administracji Penitencjarnej (ENAP) w Agen we Francji. W trakcie  swojej dziesięcioletniej  działalności współpracowaliśmy też z Bawarską Akademią Służby Więziennej w Straubing w Niemczech. Delegacje z Ośrodka gościły z wizytami w Ośrodkach szkolenia we Francji i Niemczech oraz w jednostkach penitencjarnych na Łotwie, Litwie i Estonii. Natomiast w Ośrodku w Kulach gościły delegacje służb penitencjarnych z Czech, Węgier, Niemiec, Francji oraz Stanów Zjednoczonych.
Ośrodek jest miejscem otwartym na współpracę z innymi służbami mundurowymi. I tak np. w porozumieniu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Częstochowie zorganizowane zostały ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Powołanie 11” i  „Powołanie 13” odpowiednio w 2011 i 2013 r. A w październiku 2017 roku Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach wraz z Oddziałem Zamiejscowym w  Sulejowie stał się Zmilitaryzowanym Oddziałem Służby Więziennej i miejscem realizacji  ćwiczeń dla rezerwistów. Tegoroczne ćwiczenia odbyły się w całej Polsce pod nazwą „Jesień 2017”. Ćwiczeniami osobiście zarządzał Dyrektor Generalny Służby Więziennej pan gen. Jacek Kitliński, a Sztab Dyrektora Generalnego przeniesiono wówczas do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Film i pamiątkowe zdjęcie
    
Uroczystość podsumowała projekcja filmu o Ośrodku, a uczestnicy jubileuszu na zakończenie  zrobili sobie wspólne zdjęcie.

tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: chor. Robert Stryjaś