Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Zakończenie Szkolenia Wstępnego

IMG 0043W dniach 28 listopada - 21 grudnia 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyło się szkolenie wstępne. Przeszkolono łącznie 31 funkcjonariuszy działu ochrony. W dniu 21 grudnia 2017 r. młodzi adepci przystąpili do egzaminu końcowego, który złożyli z wynikiem pozytywnym.

W trakcie szkolenia słuchacze włączyli się aktywnie w akcję Mikołaja organizowaną dla dzieci z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku. Podczas uroczystego zakończenia szkolenia Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Dariusz Małolepszy wręczył funkcjonariuszom zaświadczenia o ukończeniu kursu i pogratulował ukończenia pierwszego etapu edukacji i życzył funkcjonariuszom sukcesów w dalszej służbie.

tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: chor. Robert Stryjaś