Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Promocja Podoficerska w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

1 5W dniu 8 lutego 2018 r. zakończyło się szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. Słuchacze szkolenia złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy nadzorowany przez przedstawiciela Dyrektora Generalnego Służby Więziennej – Zastępcę Komendanta OSSW w Kulach mjr Tomasza Witkowskiego. Z tej okazji dzień później w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się uroczysta promocja.

Promowanych zostało 59 funkcjonariuszy Służby Więziennej. Prymusem szkolenia został kpr.  Mateusz Ociesa z Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze. Drugie miejsce zajął kpr. Konrad Woźniak z Aresztu Śledczego we Wrocławiu. Trzecie miejsce zdobył kpr. Mateusz Tchoń z Zakładu Karnego w Dębicy. Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Dariusz Małolepszy wyróżnił za wyniki w nauce oraz wzorową postawę następujących słuchaczy:
kpr. Łukasz Raczek  AŚ Częstochowa
kpr. Rafał Sztorc   ZK Tarnów
kpr. Mateusz Ćwiklik   ZK Nysa
kpr. Mateusz Ociesa AŚ Jelenia Góra
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie Służby Więziennej. Promocja podoficerska była połączona ze świętem Służby Więziennej, które przypadło w dniu 8-go lutego. Czworo funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach z Oddziałem Zamiejscowym w Sulejowie otrzymało Brązowe Odznaki za Zasługi w Pracy Penitencjarnej. Dwaj funkcjonariusze Ośrodka awansowali na wyższe stopnie służbowe: kapitana i chorążego SW. Warto zauważyć, że Komendanta Ośrodka dzień wcześniej również odznaczono Złotą Odznaką za Zasługi w Pracy Penitencjarnej.
Z ramienia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
w promocji wziął udział Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych ppłk Zbigniew Gospodarowicz. W uroczystości uczestniczył Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa  Czesław Tuła. Na promocji byli obecni między innymi przedstawiciele służb mundurowych oraz lokalnych władz samorządowych. Służbę Więzienną reprezentowali: Dyrektor Okręgowy SW w Krakowie - płk Włodzimierz Więckowski, Dyrektor Okręgowy SW w Lublinie - płk Włodzimierz Jacek Głuch, Zastępca Dyrektora Okręgowego SW we Wrocławiu - ppłk Krystyna Zuwała, Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym mjr Piotr Dębowski.
W promocji nie zabrakło również rodzin i bliskich promowanych funkcjonariuszy.
Uroczystość uświetnił muzycznie występ młodzieży z Grupy Teatralnej „aMOK” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku.
W okolicznościowych przemówieniach Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych ppłk Zbigniew Gospodarowicz pogratulował promowanym i awansowanym w imieniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz w swoim. Gratulacje złożył także Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa  Czesław Tuła. Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Dariusz Małolepszy pogratulował promowanym i awansowanym funkcjonariuszom i pracownikom dziękując im także za zaangażowanie w życie Ośrodka między innymi w postaci Akcji Honorowego Krwiodawstwa czy Przedświątecznej Akcji dla Dzieci
w Domu Dziecka w Kłobucku.

                       tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
                        zdjęcia: kpt. Bogdan Błachowicz