Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Inauguracja szkolenia podoficerskiego w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

img 0006W dniu 19 lutego 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uroczyście zainaugurowano kolejne szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. Sześćdziesięciu słuchaczy rozpoczęło naukę w części unitarnej szkolenia. Potrwa ona do 28 kwietnia 2018 r., a w maju słuchacze będą kontynuować szkolenie w części specjalizacyjnej.

Funkcjonariuszy powitał Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Dariusz Małolepszy, który życzył im sukcesów oraz owocnej pracy podczas szkolenia. Funkcjonariusze zdobywać będą wiedzę praktyczną i teoretyczną, która pozwoli im samodzielnie pełnić służbę w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Nowa strzelnica
Wraz z rozpoczęciem kolejnej edycji szkolenia dla podoficerów Służby Więziennej udostępniony dla słuchaczy została strzelnica. To nowoczesny obiekt zbudowany w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, a jednocześnie najnowsza strzelnica w całej Służbie Więziennej. Dotychczas Ośrodek posiadał jedynie strzelnicę pneumatyczną, a słuchacze umiejętności strzeleckie doskonalili na strzelnicy w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. Obecnie posiadamy nowoczesną bazę do szkolenia strzeleckiego na miejscu. Jest to szczególnie istotne z tego powodu, że Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach specjalizuje się w szkoleniu kadry z działów ochrony. Dla funkcjonariuszy pionu ochronnego najistotniejszą sprawą obok poznania zagadnień bezpieczeństwa jest przecież zdobycie umiejętności posługiwania się bronią palną.
Wyposażenie strzelnicy
Na kompleks obiektu strzelnicy składają się następujące pomieszczenia: 30-metrowa oś strzelecka z pięcioma stanowiskami strzelniczymi, pomieszczenie sterowni, sala dydaktyczna, pomieszczenie punktu medycznego, sala do czyszczenia i konserwacji uzbrojenia oraz podręczny magazyn uzbrojenia, a także pomieszczenie dla instruktorów strzelectwa. Strzelnica spełnia wymogi do strzelań z broni długiej oraz krótkiej, znajdującej się na wyposażeniu zarówno Służby Więziennej, jak i innych formacji mundurowych. Na szczególną uwagę zasługuje wyposażenie strzelnicy, które stanowi trenażer do wyświetlania scenek sytuacyjnych. Daje on szeroki wachlarz możliwości do szkolenia przyszłych podoficerów, ale i całej kadry naszej służby. W budynku strzelnicy znajduje się również odrębnie wydzielony magazyn uzbrojenia, spełniający wszelkie wymogi konieczne  obecnie przy tego typu obiektach.

Mamy nadzieję, że nowoczesna baza szkoleniowa Ośrodka zapewni jeszcze lepsze warunki słuchaczom do zgłębiania wiedzy teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych. Życzymy wszystkim  funkcjonariuszom rozpoczynającym obecne szkolenie sukcesów na egzaminach i otrzymania wkrótce szlifów podoficerskich.
tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: chor. Robert Stryjaś