Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Kurs Przygotowawczy – październik 2018

 MG 0104W dniach 3–24 października 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się kolejna edycja kursu przygotowawczego. W ramach kursu przeszkolono łącznie 28 funkcjonariuszy działu ochrony. W dniu 24 października 2018 r. młodzi adepci Służby Więziennej przystąpili do egzaminu końcowego, który złożyli z wynikiem pozytywnym.

Podczas uroczystego zakończenia kursu Zastępca Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Tomasz Witkowski wręczył funkcjonariuszom zaświadczenia o jego ukończeniu i pogratulował zakończenia pierwszego etapu edukacji. Komendant podziękował kadrze Ośrodka, a absolwentom życzył sukcesów w dalszej służbie.

IMG 0080  IMG 0083  IMG 0090

IMG 0093

tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: chor. Robert Stryjaś