Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Ślubowanie Aspirantów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

4Dnia 19 października 2018 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się uroczyste Ślubowanie XXII Turnusu Studium Dziennego Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie poprzedzone zostało uroczystą Mszą Świętą w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej.

Ślubowanie inauguruje kolejny cykl dwuletniego okresu kształcenia, podczas którego absolwenci zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz profesjonalne przygotowanie w zawodzie technika pożarnictwa. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach na uroczystości reprezentował Komendant mjr Dariusz Małolepszy.

1  2  3

                                   tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
                    zdjęcia: źródło: archiwum Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie