Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

„Powołanie 18” w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

4. IMG 0318Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2018 roku Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach na dwa dni stał się Zmilitaryzowanym Oddziałem Służby Więziennej Nr 3 i miejscem realizacji ćwiczenia obronnego pod kryptonimem ,,Powołanie 18”. Do odbycia ćwiczenia zostało wezwanych 90 osób posiadających przydział organizacyjno-mobilizacyjny. W ośrodku utworzono bazę formowania i w dniu 27 października 2018 r. przyjęto powołanych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Częstochowie żołnierzy rezerwy.

O godzinie ósmej zgłosił się pierwszy żołnierz rezerwy,a po nim następni rezerwiści. Każdy z nich został poddany kontroli dozymetrycznej,a następnie skierowany do punktu wyczekiwania i do stanowiska ewidencyjnego, gdzie oddawał książeczkę wojskową i wezwanie na ćwiczenia. W Punkcie Kontrolno-Informacyjnym pisarze odnotowali przybycie, sprawdzając przydziały organizacyjno-mobilizacyjne oraz tożsamość osoby. Rezerwiści przydzieleni zostali do poszczególnych plutonów, a funkcjonariusze służby porządkowej pokierowali ich do Punktu Wydawania Wyposażenia, gdzie żołnierze otrzymali umundurowanie oraz wyposażenie. Następnie dowódca plutonu prowadził żołnierzy do miejsca zakwaterowania. Do godziny 11.00 zakończył się proces formowania Zmilitaryzowanego Oddziału Służby Więziennej w Kulach. Kadra kierownicza, zaproszeni goście, obserwatorzy i wezwani żołnierze rezerwy udali się na apel ewidencyjny. Po apelu żołnierze uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez kadrę dydaktyczną Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. W trakcie zajęć żołnierze zapoznali się z zadaniami i strukturą organizacyjną Służby Więziennej, uzbrojeniem, z którego korzystają funkcjonariusze SW, a także środkami przymusu bezpośredniego. Każdy z rezerwistów został przeszkolony w zakresie posługiwania się uzbrojeniem i zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Żołnierzy zapoznano także z przepisami BHP i ochroną przeciwpożarową. Każdy z żołnierzy mógł sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. Duże wrażenie na uczestnikach ćwiczeń zrobił pokaz umiejętności antyterrorystycznych zaprezentowany przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Katowic. Żołnierze poznali także podstawy ratownictwa przedmedycznego, które to umiejętności przydać się mogą w różnych sytuacjach.
O godzinie 12.00 w dniu 28 października wszyscy rezerwiści oraz kadra Ośrodka Szkolenia, obserwatorzy i zaproszeni goście uczestniczyli w pokazie technik interwencji zaprezentowanym przez Grupę Interwencyjną Służby Więziennej z OISW w Katowicach. Komendant OSSW w Kulach mjr Dariusz Małolepszy zakończył ćwiczenie i podziękował gościom, obserwatorom oraz żołnierzom rezerwy za czynny udział.

W ćwiczeniu uczestniczyli:
- Dyrektor Biura Ochrony w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Tomasz Karczewski
- Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Pani Anna Wiktor
- Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Marek Golon
- Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie ppłk Zbigniew Gospodarowicz, reprezentujący Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
- Specjaliści Biura Ochrony i Spraw Obronnych CZSW, nadzorujących zadania obronne realizowane przez Służbę Więzienną w osobach:
ppłk Cezary Molenda
ppłk Henryk Orszulak
kpt. Robert Śliz
- Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie mjr Paweł Kowalczyk
- Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku - insp. Tomasz Górka
- Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku - bryg. Zbigniew Desperak
- Główny Specjalista Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie - Pan Cezary  Kubiak
- Przedstawiciele Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie:
kpt. Paweł Kacprzyk
por. Marcin Bujnowski
- Przedstawiciele Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu:
mjr Jakub Werbiński
mjr Łukasz Nowacki
- Przedstawiciele Komendanta Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w  Suchej:
mł. chor. Bartosz Sobczak
Pan Piotr Musiał
Przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej

1. IMG 0138  2. IMG 0055  3. IMG 0325

5. IMG 0474  6. IMG 0906


tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: mjr Andrzej Miklus, chor. Robert Stryjaś