Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Porozumienie o Współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej

 MG 0046W dniu 31 października 2018 r. odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, który reprezentował  Komendant mjr Dariusz Małolepszy, a Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, w imieniu którego podpis złożył Dyrektor  dr Andrzej Sznajder.

Jak czytamy w preambule, przedmiotem Porozumienia jest określenie zasad współpracy  pomiędzy Instytutem, a Ośrodkiem. Porozumienie służyć będzie podejmowaniu inicjatyw na rzecz realizacji celów statutowych Instytutu i ustawowych zadań Ośrodka. Wola zawarcia Porozumienia wynikła z potrzeby wspierania i pogłębiania wiedzy, doskonalenia praktyki penitencjarnej oraz budowania etosu funkcjonariusza Służby Więziennej. Dla realizacji Porozumienia Instytut wyraża wolę wspierania działań Ośrodka w zakresie poszerzenia wiedzy, pogłębiania postaw patriotyzmu, tolerancji i współczesnej historii Polski.  Ośrodek zobowiązuje się wspierać Instytut w jego działaniach na rzecz edukacji obywatelskiej. Sygnatariusze Porozumienia zobowiązali się do podejmowania zadań w zakresie działalności szkoleniowej oraz edukacyjnej adresowanej do funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, a w szczególności do słuchaczy odbywających szkolenie zawodowe w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

 MG 0050   MG 0051   MG 0052

 MG 0054

tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: por. Krzysztof Pawelec