Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

"Moja Krew Moja Ojczyzna"

1W dniu 22 listopada 2018 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Akcja wpisuje się w cykl podobnych przedsięwzięć na terenie całej Polski i jest organizowana pod hasłem „Moja Krew Moja Ojczyzna” dla uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Celem akcji jest propagowanie oddawania krwi potrzebującym oraz pozyskiwanie jak największej liczby nowych dawców krwi.

Organizatorką akcji krwiodawstwa w Kulach jest starsza pielęgniarka Pani Renata Macherzyńska. Jest to tym bardziej cenna inicjatywa, że jak wynika z ocen stacji krwiodawstwa, krwi w ostatnim okresie coraz bardziej brakuje. Oprócz słuchaczy i kadry OSSW w Kulach, którzy regularnie oddają swoją krew innym, do akcji włączyły się też osoby, które krew oddawały po raz pierwszy. Ogółem w akcji honorowego krwiodawstwa uczestniczyło 29 osób, które łącznie oddały 12 litrów 150 ml krwi.

2  3  4

5  6

tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: kpt. Bogdan Błachowicz