Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

MIKOŁAJE W DOMU DZIECKA

5Tradycją stało się już, że słuchacze i kadra Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odwiedzają Dom Dziecka w Kłobucku z podarunkami na Mikołaja. Jak już od dekady w tym roku także słuchacze szkolenia zawodowego dla podoficerów oraz kursu przygotowawczego realizowanych w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach włączyli się do tej sympatycznej akcji.

Jak zawsze, inicjatywę słuchaczy wsparli funkcjonariusze i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku. Przedstawiciele słuchaczy i kadry złożyli wychowankom Domu Dziecka w Kłobucku mikołajkową wizytę. Dzieci radośnie powitały „Mikołajów w mundurach”. W tym magicznym, mikołajkowym dniu, uśmiechów nie brakowało. Radości, ale i wzruszenia nie kryli także odwiedzający dzieci funkcjonariusze i pracownicy. Wielu z nich w domu dziecka było po raz pierwszy, ale zapewne jeszcze tu wrócą.

1  2  4

3  6


                                                     tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
                                                  zdjęcia : chor. Robert Stryjaś