Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Promocja Podoficerska 21 grudnia 2018 r.


1W dniu 21 grudnia 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. Dzień wcześniej słuchacze szkolenia złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy nadzorowany przez przedstawiciela Dyrektora Generalnego Służby Więziennej – Komendanta OSSW w Kulach mjr Dariusza Małolepszego.

 

Z tej okazji w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się uroczysta promocja. Promowanych zostało 60 funkcjonariuszy Służby Więziennej. Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Dariusz Małolepszy wyróżnił za wzorową postawę oraz wkład pracy na rzecz Ośrodka ośmiu słuchaczy. Z ramienia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w promocji wziął udział Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych ppłk Zbigniew Gospodarowicz. Na promocji byli obecni między innymi przedstawiciele służb mundurowych oraz lokalnych władz samorządowych. Służbę Więzienną reprezentowali: Dyrektor Okręgowy SW w Lublinie ppłk Krzysztof Stefanowski, Dyrektor Okręgowy SW w Opolu – płk Leszek Czereba, Dyrektora Okręgowego SW we Wrocławiu - płk Tomasz Raczyk, Zastępca Dyrektora Okręgowego SW w Katowicach – mjr Łukasz Górny i Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym mjr Piotr Dębowski.

W promocji nie zabrakło również rodzin i bliskich promowanych funkcjonariuszy. Uroczystość uświetnił muzycznie występ Zespołu Wokalnego Funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Zamościu.

W okolicznościowych przemówieniach Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych ppłk Zbigniew Gospodarowicz pogratulował promowanym i awansowanym w imieniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz w swoim. Gratulacje złożyli także zaproszeni goście. Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Dariusz Małolepszy pogratulował promowanym funkcjonariuszom, dziękując im także za zaangażowanie w życie Ośrodka między innymi w postaci Akcji Honorowego Krwiodawstwa czy Przedświątecznej Akcji na Mikołaja dla Dzieci z Domu Dziecka w Kłobucku.

2  3

tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: kpt. Bogdan Błachowicz