Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Forum Edukacyjne Służb Mundurowych

1W dniu 9 stycznia 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych. Organizatorem tej edycji Forum była Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. Temat przewodni spotkania brzmiał: „Tendencje i trendy w nowoczesnym kształceniu w służbach mundurowych”.

W Forum uczestniczyli przedstawiciele jednostek kształcących funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy w Polsce z Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Katowicach, Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.
W ramach spotkania zaprezentowano kierunki i dążenia oraz poszukiwania w obszarach kształcenia w mundurowych uczelniach, szkołach i ośrodkach szkolenia. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach na spotkaniu reprezentowali: kpt. Robert Pindych który zaprezentował wystąpienie na temat "Kierunków, dążeń i poszukiwań w obszarach kształcenia w OSSW w Kulach" oraz ppor. Marcin Figiel. W drodze głosowania na koordynatora działań Forum w roku 2019 wybrano Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: Mariola Główka

2