Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

aDwie odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy krwi II stopnia oraz pięć odznak III stopnia otrzymało siedmioro funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Cisi bohaterowie
Niechętnie opowiadają o sobie i swoich zasługach. Różnie też wspominają swoje początki. Jedni swoją przygodę z krwiodawstwem zaczęli jeszcze w szkołach średnich lub w wojsku. Niektórzy z nich krew zaczęli oddawać dopiero dzięki akcjom organizowanym w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Wszystkich wyróżnionych łączy natomiast fakt, że nie mogą przestać pomagać potrzebującym, a swoją pasją zarażają kolejne pokolenia krwiodawców.
Jest nas wielu
Póki co tylko kilkoro Honorowych Dawców Krwi z Ośrodka w dowód uznania za najpiękniejszy dar jakim jest bezinteresowne oddawanie krwi, otrzymało legitymacje i odznaczenia Polskiego Czerwonego Krzyża. Tymczasem oprócz wyróżnionych w OSSW w Kulach kilkadziesiąt osób oddaje ten cenny dar regularnie z dobroci serca. Żaden krwiodawca nie robi tego dla odznaczeń i medali. Pragną oni jedynie podzielić się z innymi tym, co mają najcenniejsze i w bezinteresowny sposób uratować komuś życie.
To jeszcze nie koniec...
Z okazji Święta Służby Więziennej oraz 100-lecia polskiego więziennictwa została zorganizowana ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe. Do tej szczytnej akcji dołączą wkrótce kolejni chętni, hojni, bezinteresowni ludzie, a wśród nich słuchacze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. Dodać należy, że powyższa akcja została zorganizowana w celu dalszego kultywowania i propagowania idei honorowego oddawania krwi.

tekst: ppor. Jowita Szymocha
kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: kpt. Bogdan Błachowicz

b