Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Inauguracja szkolenia podoficerskiego - styczeń 2019

5W dniu 28 stycznia 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uroczyście zainaugurowano kolejne szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. Osiemdziesięciu ośmiu słuchaczy rozpoczęło naukę w części specjalizacyjnej szkolenia. Potrwa ona dwa miesiące, a zwieńczeniem nauki będą egzaminy i uroczysta promocja na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej.

Funkcjonariuszy powitał Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Dariusz Małolepszy, który życzył im sukcesów oraz owocnej pracy podczas szkolenia. Funkcjonariusze zdobywać będą wiedzę praktyczną i teoretyczną, która pozwoli im samodzielnie pełnić służbę w zakładach karnych i aresztach śledczych.

tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: kpt. Bogdan Błachowicz

1  2