Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Obchody 100-lecia polskiego więziennictwa w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

Święto SW  43Z okazji Setnej Rocznicy polskiego więziennictwa w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się uroczystość, podczas której odznaczeni zostali wyróżniający się funkcjonariusze oraz nastąpiło wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe. W imieniu Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk Dariusz Małolepszy wręczył Odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej oraz awanse na wyższe stopnie Służby Więziennej.

Odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej otrzymało osiem osób, w tym troje funkcjonariuszy OSSW w Kulach oraz pracownik cywilny z OZ w Sulejowie. Odznakami za zasługi w pracy penitencjarnej wyróżnione zostały także cztery osoby zawodowo nie związane z SW, które stale współpracują z naszą formacją. Wyższe stopnie służbowe otrzymało ośmioro funkcjonariuszy ośrodka.
W tym szczególnym dla Służby Więziennej roku zostały wręczone odznaki „100-lecia polskiego więziennictwa”. „Odznakę 100- lecie polskiego więziennictwa” ustanowiono Zarządzeniem Numer 27/18 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 28 maja 2018 roku z okazji 100-lecia polskiego więziennictwa oraz Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy odzyskania Niepodległości. Swoją formą nawiązuje ona do Odznaki jubileuszowej ustanowionej w 1928 roku z okazji 10-lecia Więziennictwa Polskiego. Jej wręczenie jest wyrazem uhonorowania osób wyróżniających się w wykonywaniu obowiązków służbowych, kultywującym tradycje polskiej myśli penitencjarnej oraz historię polskiego więziennictwa, zaangażowanym w kształtowanie postaw patriotycznych, promocję Służby Więziennej w społeczeństwie i utrwalającym pozytywny wizerunek służby.
Komendant OSSW w Kulach ppłk Dariusz Małolepszy pogratulował odznaczonym i awansowanym oraz podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom ośrodka za wkład i zaangażowanie w funkcjonowanie jednostki. Komendant podkreślił, że dzięki tzw. „Ustawie Modernizacyjnej SW” ośrodek pozyskał środki na poprawę i unowocześnienie bazy dydaktycznej, a prawidłowe wykorzystanie tych funduszy jest możliwe tylko przy pomocy pełnego zaangażowania pracującej w nim kadry.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz służb mundurowych. Zgromadzeni mogli wysłuchać prelekcji por. Aleksandra Czyżowicza na temat 100- lecia polskiego więziennictwa. Uroczystość uświetnił muzycznie występ Pana Jakuba Szmidta reprezentującego Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski Pueri Claromontani. Akompaniował mu Pan Jarosław Jasiura – jasnogórski organista i dyrygent. Swój występ zaprezentowali także wychowankowie Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku.

                                     tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
                                    zdjęcia: ppor. Jowita Szymocha

Święto SW  20  Święto SW  15  Święto SW  11

Święto SW  4  odznaczeni