Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Promocja Podoficerska – 27 lutego 2019 r.

4aJuż po raz 39-ty w OSSW w Kulach zakończyło się szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. W dniu 27 lutego 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej.

Dzień wcześniej słuchacze szkolenia złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy nadzorowany przez przedstawiciela Dyrektora Generalnego Służby Więziennej –  Komendanta OSSW w Kulach ppłk Dariusza Małolepszego. Z tej okazji w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się uroczysta promocja. Promowanych zostało 87 funkcjonariuszy Służby Więziennej. Komendant Ośrodka wyróżnił za wzorową postawę oraz wkład pracy na rzecz Ośrodka siedmiu słuchaczy. Na promocji byli obecni między innymi przedstawiciele służb mundurowych oraz lokalnych władz samorządowych. W promocji nie zabrakło również rodzin i bliskich promowanych funkcjonariuszy. W okolicznościowym przemówieniu Zastępca Komendanta OSSW w Kulach ppłk Tomasz Witkowski pogratulował promowanym. Gratulacje złożyli także zaproszeni goście.


                        tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
                        zdjęcia: kpt. Bogdan Błachowicz

1  2a  3