Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Klasy mundurowe w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

1W dniach 27-28 marca 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach przebywała młodzież z  klas o profilu mundurowym z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach od lat współpracuje z klasami mundurowymi okolicznych szkół.

Młodzież uczestniczy w tej współpracy od początku funkcjonowania ośrodka. Wykładowcy ośrodka przygotowali dla uczniów zajęcia praktyczne. Była to praktyczna nauka zasad postępowania z bronią, podstawy samoobrony, zajęcia z zakresu zadań realizowanych przez Służbę Więzienną. Uczniów zapoznano także z możliwością kontynuowania nauki w nowo powstałej Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki, która już wkrótce rozpocznie pierwszy nabór studentów. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze z kadry dydaktycznej OSSW w Kulach. Tam uczniowie w sposób praktyczny zapoznali się ze specyfiką pracy w jednostce penitencjarnej. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach. Dzięki tej wizycie uczniowie z Olesna poznali ośrodek oraz, zdobyli umiejętności, które mogą przydać się w codziennym życiu.

tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: ppor. Jowita Szymocha

2  3