Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Projekcja filmu „W roli ojca”

1W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się zajęcia fakultatywne, na których gościli przedstawiciele Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju. W dniu 28 marca 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się zajęcia fakultatywne, na których gościli przedstawiciele Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju w składzie: Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju ppłk Wojciech Emerling, Zastępca Dyrektora mjr Joanna Bijok, kpt. Agnieszka Wazowska oraz ppor. Roman Kamiński.

Goście zaprezentowali słuchaczom szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski SW program resocjalizacyjny przygotowujący skazanych do readaptacji społecznej. Program ten jest przeznaczony dla mężczyzn skazanych z art. 209 kk. (niealimentacja), którzy odbywają kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju. Program przygotowany został we współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym z Żorach i należy do programów z zakresu integracji rodzin. Tytuł prezentowanego programu brzmi: „Kochaj nie odrzucaj. Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności-świadectwem rodzicielstwa”. Programowi towarzyszyła projekcja filmu dokumentalnego Andrzeja Kałuszko pt.: „W roli ojca”, który zrealizowano na podstawie prezentowanego programu. Po filmie wywiązała się dyskusja na temat programów readaptacyjnych, które są realizowane w jednostkach podstawowych.

Warto podkreślić, że premiera prezentowanego filmu odbyła się 15 stycznia 2019 roku w Teatrze Kamienica w Warszawie. Uczestniczyli w niej wówczas przedstawiciele środowisk akademickich, filmowych, świata polskiej kultury i sztuki oraz Służby Więziennej.

tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: kpt. Bogdan Błachowicz

2  3  4