Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Zajęcia dla młodzieży z Kłobucka

1qW dniach 20-21 maja 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach przebywała młodzież z  klas o profilu mundurowym z Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach od lat współpracuje z klasami mundurowymi okolicznych szkół. Młodzież uczestniczy w tej współpracy od p oczątku funkcjonowania ośrodka.

Wykładowcy ośrodka przygotowali dla uczniów zajęcia praktyczne. Była to praktyczna nauka zasad postępowania z bronią, podstawy samoobrony, technik interwencyjnych, zajęcia z zakresu zapobiegania przestępczości oraz zadań Służby Więziennej. Uczniowie zostali zapoznani także z ofertą dydaktyczną Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze z kadry dydaktycznej OSSW w Kulach. Uczniowie oglądali oddział mieszkalny dla osadzonych znajdujący się w ośrodku. Młodzież zwiedziła także Oddział Zewnętrzny w Wąsoszu Górnym, który jest częścią Aresztu Śledczego w Częstochowie. Tam uczniowie w sposób praktyczny zapoznali się ze specyfiką pracy w jednostce penitencjarnej. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach. Dzięki tej wizycie uczniowie z Kłobucka poznali ośrodek oraz zdobyli umiejętności, które mogą przydać się w codziennym życiu.

tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: Michał Kalke

4a  5  6a

2a  3a