Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Akcja Honorowego Krwiodawstwa w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach - lipiec 2019

k1W dniu 4 lipca 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Celem akcji jest propagowanie oddawania krwi potrzebującym oraz pozyskiwanie jak największej liczby nowych dawców krwi.

Organizatorką akcji krwiodawstwa w Kulach jest starsza pielęgniarka Pani Renata Macherzyńska. Jest to tym bardziej cenna inicjatywa, że jak wynika z ocen stacji krwiodawstwa, krwi w ostatnim okresie coraz bardziej brakuje. Oprócz słuchaczy i kadry OSSW w Kulach, którzy regularnie oddają swoją krew innym, do akcji włączyły się też osoby, które krew oddawały po raz pierwszy. Ogółem w akcji honorowego krwiodawstwa uczestniczyło 26 osób, które łącznie oddały prawie 10 litrów krwi.

tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: Renata Macherzyńska

k2  k3  k4

k5  k7