Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

1W dniach 3-4 kwietnia 2019 r. w Lublinie odbyły się Ogólnokrajowe Targi i Konferencja Służby Więziennej Lublin 2019 pod nazwą #Wieziennictwo2019. Targi zostały zorganizowane  przez Służbę Więzienną oraz Targi Lublin S.A. Wydarzeniu temu towarzyszyła konferencja, podczas której zaprezentowano różne aspekty funkcjonowania więziennictwa jak np. praca więźniów czy nowe sposoby wykonywania kary w postaci Systemu Dozoru Elektronicznego.

1W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się zajęcia fakultatywne, na których gościli przedstawiciele Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju. W dniu 28 marca 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się zajęcia fakultatywne, na których gościli przedstawiciele Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju w składzie: Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju ppłk Wojciech Emerling, Zastępca Dyrektora mjr Joanna Bijok, kpt. Agnieszka Wazowska oraz ppor. Roman Kamiński.

5W dniu 14 marca 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uroczyście zainaugurowano kolejne szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. Stu dziewiętnastu słuchaczy rozpoczęło naukę w części unitarnej szkolenia. Potrwa ona do 19 maja 2019 r., a potem funkcjonariusze udadzą się na praktyki zawodowe do jednostek podstawowych.

2W dniu 13 marca 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się odprawa roczna podsumowująca miniony 2018 rok. W odprawie uczestniczyła kadra OSSW w Kulach, w tym Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie. Komendant Ośrodka ppłk Dariusz Małolepszy przedstawił najważniejsze tematy poruszane w trakcie odprawy kierownictwa Służby Więziennej, a następnie podsumował rok 2018 w OSSW w Kulach i Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie.

VIII Mistrzostwa Służby Więziennej w pływaniu  6W dniach 6-8 marca 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się VIII Mistrzostwa Służby Więziennej w Pływaniu. Mistrzostwa rozgrywane były w ramach VIII Edycji Spartakiady Sportowo-Rekreacyjnej Służby Więziennej. Organizatorami Mistrzostw są: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach oraz Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

4aJuż po raz 39-ty w OSSW w Kulach zakończyło się szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. W dniu 27 lutego 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej.

WSKiPwWWyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461). W świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 i 1669) Uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245). Celem utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na kierunku Penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.