Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

1 1Na to pytanie oczekiwali odpowiedzi, w dniu 10 lipca 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, słuchacze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski specjalizacji ochronnej.

Uczestniczyli oni w mitingu informacyjnym Anonimowych Alkoholików (AA), zorganizowanym przez por. Irenę Dębowską, wykładowcę działu szkolenia, kadr i spraw socjalnych i  przedstawicieli Anonimowych Alkoholików. Zaproszeni członkowie wspólnoty AA przedstawili  osobiste refleksje z walki  z tą straszliwą i podstępną chorobą jaką jest alkoholizm. Opowiadania były różne i miały dwie odsłony – gorzką, którą stanowiły wspomnienia z czasów picia i radosną, pełną nadziei z czasów ciągłej walki z własną słabością wobec nałogu. Alkoholizm jest chorobą, która może dosięgnąć każdego, niezależnie od wykonywanego zawodu, pochodzenia, czy też środowiska, w którym przebywa.

poczetW dniu 30 czerwca 2017 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się centralne obchody Święta Służby Więziennej. W uroczystości wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda, a także Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ministrowie, posłowie i senatorowie RP, szefowie służb mundurowych w Polsce, szefowie służb penitencjarnych Unii Europejskiej, Norwegii i Stanów Zjednoczonych, funkcjonariusze Służby Więziennej i ich rodziny, przedstawiciele związku zawodowego i zaproszeni goście.

egzamin zakoczenie 11W dniach 4 - 28 czerwca 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbył się kurs przygotowawczy.

Podczas tego kursu przeszkolono łącznie 30 funkcjonariuszy działu ochrony. W dniu 28 kwietnia młodzi adepci przystąpili do egzaminu końcowego.

IMG 4242W dniu 3 czerwca 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbył się Mundurowy Dzień Dziecka. Podczas festynu przeprowadzono wywiady z dwoma pracownikami Domu Dziecka w Kłobucku: Panią Ewą Kasprzyk – pedagogiem oraz Panem Andrzejem Ujmą – trenerem. Ośrodek od lat już współpracuje z Domem Dziecka w Kłobucku zapraszając dzieci na organizowane dla nich przedsięwzięcia.

12 czerwca 2017 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyło się szkolenie z Ceremoniału Służby Więziennej.

Słuchacze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski, kursu przygotowawczego jak również funkcjonariusze i pracownicy Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uczestniczyli w szkoleniu z Ceremoniału Służby Więziennej. Tematyka szkolenia obejmowała zasady służbowego zachowania się, udziału funkcjonariuszy w uroczystościach o charakterze służbowym, patriotycznym i patriotyczno-religijnym oraz występowania w umundurowaniu wyjściowym i służbowym.
Swoją fachową wiedzą i wieloletnim doświadczeniem podzielił się z nami mjr Marek Kaszczyk – starszy wykładowca COSSW w Kaliszu, który pełni również obowiązki Dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej.


tekst: por. Krzysztof Pawelec
zdjęcia: mł. chor. Robert Stryjaś

W ostatnim tygodniu w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach słuchacze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski uczestniczyli w niecodziennej lekcji historii, dzięki wystawie „Polskie Więziennictwo 1919-1945” i projekcji filmu ,,Pamięci krat”.