Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

W dniach 15-19 maja 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyło się szkolenie z zakresu obsługi Systemu Audytu Mediów (SAM) oraz prezentacja projektu nowego zarządzenia zastępującego Zarządzenie 60/2010 Dyrektora Generalnego SW z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ustalenia metod gospodarowania paliwami i energią w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Szkolenie zostało zorganizowane przez Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Wzięło w nim udział 67 osób, które były podzielone na dwie grupy.


                                                                tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
                                                                    zdjęcia: kpt. Bogdan Błachowicz