Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

4. IMG 0318Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2018 roku Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach na dwa dni stał się Zmilitaryzowanym Oddziałem Służby Więziennej Nr 3 i miejscem realizacji ćwiczenia obronnego pod kryptonimem ,,Powołanie 18”. Do odbycia ćwiczenia zostało wezwanych 90 osób posiadających przydział organizacyjno-mobilizacyjny. W ośrodku utworzono bazę formowania i w dniu 27 października 2018 r. przyjęto powołanych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Częstochowie żołnierzy rezerwy.

 MG 0104W dniach 3–24 października 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się kolejna edycja kursu przygotowawczego. W ramach kursu przeszkolono łącznie 28 funkcjonariuszy działu ochrony. W dniu 24 października 2018 r. młodzi adepci Służby Więziennej przystąpili do egzaminu końcowego, który złożyli z wynikiem pozytywnym.

11 (11)„Chciałam, żeby świat się dowiedział czym jest Auschwitz” to słowa byłej więźniarki obozu Elli Lieberman. Słuchacze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski, kursu przygotowawczego oraz funkcjonariusze i pracownicy Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mieli możliwość uczestniczenia w lekcji historii, w ramach której obejrzeli wystawę  przygotowaną przez Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.

J.Góra 13.10 (1)W dniu 13 października 2018 r. do klasztoru na Jasnej Górze przybyła 22. Pielgrzymka Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej. Bazylika była miejscem modlitwy dla ponad tysiąca osób, wśród których nie zabrakło kadry kierowniczej Służby Więziennej, strażników więziennych i pracowników zakładów karnych i aresztów śledczych, emerytów SW wraz z rodzinami oraz przedstawicieli NSZZFiPW.

1Niesienie posłania wspólnoty AA do zakładów karnych i aresztów śledczych, filozofia 12 kroków oraz historia własnego życia stały się głównymi tematami podczas krótkiej prezentacji gościa, który odwiedził Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. W dniu 10 października 2018 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyło się spotkanie słuchaczy kursu zawodowego na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej z przedstawicielem wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

 MG 0019W dniu 8 października 2018 r. Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Dariusz Małolepszy zainaugurował cykl: „Szkolenia z negocjacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych dla służb mundurowych”. Organizatorem szkoleń jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

IMG 0061W dniu 1 września 2018 r. delegacja Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej 79 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i Bitwy pod Mokrą. Siedemdziesiąt dziewięć lat temu polscy żołnierze stoczyli tu heroiczną bitwę z przeważającymi siłami hitlerowców.