Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Wizyta Prezydenta 3W dniu 25 lutego w Kłobucku odbyło się spotkanie z Prezydentem PR Andrzejem Dudą. Na spotkanie przybyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych i mieszkańcy Kłobucka.

Święto SW  43Z okazji Setnej Rocznicy polskiego więziennictwa w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się uroczystość, podczas której odznaczeni zostali wyróżniający się funkcjonariusze oraz nastąpiło wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe. W imieniu Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk Dariusz Małolepszy wręczył Odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej oraz awanse na wyższe stopnie Służby Więziennej.

11Młodzież z klas ogólnopolicyjnych Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku po raz siódmy walczyła w Mistrzostwach o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku w Grapplingu. W ramach „Dnia Otwartego” kłobuckiego ZSZ Nr 1 odbył się „VII Turniej w Grapplingu uczniów oraz absolwentów o Puchar Komendanta Policji w Kłobucku".

5W dniu 28 stycznia 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uroczyście zainaugurowano kolejne szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. Osiemdziesięciu ośmiu słuchaczy rozpoczęło naukę w części specjalizacyjnej szkolenia. Potrwa ona dwa miesiące, a zwieńczeniem nauki będą egzaminy i uroczysta promocja na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej.

1W dniu 9 stycznia 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych. Organizatorem tej edycji Forum była Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. Temat przewodni spotkania brzmiał: „Tendencje i trendy w nowoczesnym kształceniu w służbach mundurowych”.


1W dniu 21 grudnia 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. Dzień wcześniej słuchacze szkolenia złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy nadzorowany przez przedstawiciela Dyrektora Generalnego Służby Więziennej – Komendanta OSSW w Kulach mjr Dariusza Małolepszego.

wyst1W dniu 20 grudnia 2018 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach została wyeksponowana wystawa upamiętniająca 27 Pułk Piechoty Wojska Polskiego II RP. Słuchacze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski służby więziennej mogli zapoznać się z historią 27 Pułku, który stacjonował w Częstochowie, a w Kampanii Wrześniowej podczas II Wojny Światowej w 1939 roku żołnierze Pułku walczyli z najeźdźcą w składzie VII Dywizji Piechoty.

5Tradycją stało się już, że słuchacze i kadra Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odwiedzają Dom Dziecka w Kłobucku z podarunkami na Mikołaja. Jak już od dekady w tym roku także słuchacze szkolenia zawodowego dla podoficerów oraz kursu przygotowawczego realizowanych w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach włączyli się do tej sympatycznej akcji.

IMG 0020W dniach 7–28 listopada 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbył się kolejny kurs przygotowawczy. W ramach kursu przeszkolono łącznie 27 funkcjonariuszy działu ochrony. W dniu 28 listopada 2018 r. młodzi adepci Służby Więziennej przystąpili do egzaminu końcowego, który złożyli z wynikiem pozytywnym.