Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

VIII Mistrzostwa Służby Więziennej w pływaniu  6W dniach 6-8 marca 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się VIII Mistrzostwa Służby Więziennej w Pływaniu. Mistrzostwa rozgrywane były w ramach VIII Edycji Spartakiady Sportowo-Rekreacyjnej Służby Więziennej. Organizatorami Mistrzostw są: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach oraz Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

4aJuż po raz 39-ty w OSSW w Kulach zakończyło się szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. W dniu 27 lutego 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej.

WSKiPwWWyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461). W świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 i 1669) Uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245). Celem utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na kierunku Penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

Wizyta Prezydenta 3W dniu 25 lutego w Kłobucku odbyło się spotkanie z Prezydentem PR Andrzejem Dudą. Na spotkanie przybyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych i mieszkańcy Kłobucka.

Święto SW  43Z okazji Setnej Rocznicy polskiego więziennictwa w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się uroczystość, podczas której odznaczeni zostali wyróżniający się funkcjonariusze oraz nastąpiło wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe. W imieniu Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk Dariusz Małolepszy wręczył Odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej oraz awanse na wyższe stopnie Służby Więziennej.

11Młodzież z klas ogólnopolicyjnych Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku po raz siódmy walczyła w Mistrzostwach o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku w Grapplingu. W ramach „Dnia Otwartego” kłobuckiego ZSZ Nr 1 odbył się „VII Turniej w Grapplingu uczniów oraz absolwentów o Puchar Komendanta Policji w Kłobucku".

5W dniu 28 stycznia 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uroczyście zainaugurowano kolejne szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. Osiemdziesięciu ośmiu słuchaczy rozpoczęło naukę w części specjalizacyjnej szkolenia. Potrwa ona dwa miesiące, a zwieńczeniem nauki będą egzaminy i uroczysta promocja na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej.

1W dniu 9 stycznia 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych. Organizatorem tej edycji Forum była Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. Temat przewodni spotkania brzmiał: „Tendencje i trendy w nowoczesnym kształceniu w służbach mundurowych”.


1W dniu 21 grudnia 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. Dzień wcześniej słuchacze szkolenia złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy nadzorowany przez przedstawiciela Dyrektora Generalnego Służby Więziennej – Komendanta OSSW w Kulach mjr Dariusza Małolepszego.