Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

ppozDnia 4 lipca 2018 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów dwudziestej edycji Dziennego Studium Aspirantów oraz  absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa. Promocja poprzedzona została uroczystą Mszą Świętą na Jasnej Górze, której przewodniczył  biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej ks. dr Andrzej Przybylski. Promowano łącznie 284 absolwentów.

swieto sw2018W dniu 29 czerwca 2017 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się centralne obchody Święta Służby Więziennej. W uroczystości wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda, a także Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ministrowie, posłowie i senatorowie RP, szefowie służb mundurowych, funkcjonariusze Służby Więziennej i ich rodziny, przedstawiciele związku zawodowego i zaproszeni goście. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach reprezentował Komendant mjr Dariusz Małolepszy.

 MG 0348W dniu 27 czerwca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. Dzień wcześniej słuchacze szkolenia złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy nadzorowany przez przedstawiciela Dyrektora Generalnego Służby Więziennej –  Komendanta OSSW w Kulach mjr Dariusza Małolepszego.

1W dniach 24 maja – 14 czerwca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbył się kurs przygotowawczy.
W ramach kursu przeszkolono łącznie 31 funkcjonariuszy działu ochrony. W dniu 14 czerwca 2018 r. młodzi adepci Służby Więziennej przystąpili do egzaminu końcowego, który złożyli z wynikiem pozytywnym. W trakcie kursu słuchacze zaangażowali się w życie Ośrodka, aktywnie uczestnicząc w organizowaniu Festynu z okazji Dnia Dziecka.

1 1Festyn z okazji 100-lecia
Z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 9 czerwca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbył się festyn na Dzień Dziecka. Bawiły się na nim dzieci ze szkół podstawowych z gminy Popów i Działoszyna, wychowankowie Domu Dziecka im. Janusza Korczaka z Kłobucka i oczywiście pociechy funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka.

92W dniach 21-23 maja 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach przebywała młodzież z  klas o profilu mundurowym z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach od lat współpracuje z klasami mundurowymi okolicznych szkół.

2Plac im. Biegańskiego w Częstochowie na jeden dzień stał się miejscem Pikniku Mundurowego. I Piknik Mundurowy pod nazwą "Razem w szyku" zorganizowała Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie. W czasie pikniku odbył się konkurs musztry, w którym wzięli udział uczniowie z klas mundurowych szkół częstochowskich i myszkowskich.