Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

wyst1W dniu 20 grudnia 2018 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach została wyeksponowana wystawa upamiętniająca 27 Pułk Piechoty Wojska Polskiego II RP. Słuchacze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski służby więziennej mogli zapoznać się z historią 27 Pułku, który stacjonował w Częstochowie, a w Kampanii Wrześniowej podczas II Wojny Światowej w 1939 roku żołnierze Pułku walczyli z najeźdźcą w składzie VII Dywizji Piechoty.

5Tradycją stało się już, że słuchacze i kadra Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odwiedzają Dom Dziecka w Kłobucku z podarunkami na Mikołaja. Jak już od dekady w tym roku także słuchacze szkolenia zawodowego dla podoficerów oraz kursu przygotowawczego realizowanych w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach włączyli się do tej sympatycznej akcji.

IMG 0020W dniach 7–28 listopada 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbył się kolejny kurs przygotowawczy. W ramach kursu przeszkolono łącznie 27 funkcjonariuszy działu ochrony. W dniu 28 listopada 2018 r. młodzi adepci Służby Więziennej przystąpili do egzaminu końcowego, który złożyli z wynikiem pozytywnym.

1W dniu 22 listopada 2018 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Akcja wpisuje się w cykl podobnych przedsięwzięć na terenie całej Polski i jest organizowana pod hasłem „Moja Krew Moja Ojczyzna” dla uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Celem akcji jest propagowanie oddawania krwi potrzebującym oraz pozyskiwanie jak największej liczby nowych dawców krwi.

IMG 0189Z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz Setnej Rocznicy jej Odzyskania w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się uroczystość, podczas której odznaczono wyróżniających się funkcjonariuszy i wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe. W imieniu Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Dariusz Małolepszy wręczył Odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej oraz awanse na wyższe stopnie Służby Więziennej.

10.11 (9)W dniach 10-11 listopada 2018 r. z okazji rocznicy 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyły się uroczystości zorganizowane przez Burmistrza Kłobucka. Podczas Obchodów w Kłobucku złożono wieńce pod Płytą poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, pod Pomnikiem Matki Polki oraz pod Pomnikiem Władysława Sebyły. Wiązanki złożono także pod Tablicą upamiętniającą 100.

SAVE 20181102 190648W dniach 29-31 października 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyło się szkolenie doskonalące dla funkcjonariuszy odpowiedzialnych za gospodarowanie uzbrojeniem i środkami ochrony w Służbie Więziennej. Podczas szkolenia uczestniczący w nim funkcjonariusze zostali zapoznani i przeszkoleni z zakresu budowy, obsługi oraz zasad bezpiecznego posługiwania się 5,56 mm karabinkiem BERETTA ARX 160.

 MG 0046W dniu 31 października 2018 r. odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, który reprezentował  Komendant mjr Dariusz Małolepszy, a Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, w imieniu którego podpis złożył Dyrektor  dr Andrzej Sznajder.

4. IMG 0318Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2018 roku Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach na dwa dni stał się Zmilitaryzowanym Oddziałem Służby Więziennej Nr 3 i miejscem realizacji ćwiczenia obronnego pod kryptonimem ,,Powołanie 18”. Do odbycia ćwiczenia zostało wezwanych 90 osób posiadających przydział organizacyjno-mobilizacyjny. W ośrodku utworzono bazę formowania i w dniu 27 października 2018 r. przyjęto powołanych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Częstochowie żołnierzy rezerwy.