Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

zakoczenie1Już po raz jedenasty Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach gościł u siebie reprezentacje koszykówki z całej Polski. W dniach 7-10 maja 2018 r. w ośrodku odbyły się XI Mistrzostwa Służby Więziennej w Koszykówce. Organizatorami Mistrzostw byli: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Zarząd Główny NSZZFiPW, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach oraz Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

3maja2018Historia
Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Była to pierwsza konstytucja  w Europie, a druga na świecie tuż za konstytucją amerykańską. Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Czteroletni.

6a

Uroczystość otwarcia strzelnicy
W dniu 24 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się uroczystość otwarcia krytej strzelnicy. W tym historycznym dla ośrodka wydarzeniu udział wzięło kierownictwo Służby Więziennej na czele z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej gen. Jackiem Kitlińskim. Obecny był także Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła. Swą obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele służb mundurowych oraz lokalnych władz samorządowych. Aktu otwarcia obiektu dokonali: Dyrektor Generalny SW gen. Jacek Kitliński, główny wykonawca strzelnicy - Dyrektor PIGB „Pomerania” Piotr Świderski oraz Komendant OSSW w Kulach mjr Dariusz Małolepszy. Strzelnicę poświęcił proboszcz parafii w Wąsoszu Górnym, ks. Tomasz Gil.

plakatW 155-tą Rocznicę Bitwy pod Wąsoszem odbyła się uroczystość upamiętniająca to wydarzenie. W Kościele w Wąsoszu Górnym odprawiona została msza święta. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach wystawił poczet sztandarowy. Komendant OSSW w Kulach mjr Dariusz Małolepszy złożył wiązankę pod Pomnikiem Powstańców Gloria Victis. Zwieńczeniem obchodów była inscenizacja Bitwy pod Wąsoszem. Bitwa pod Wąsoszem stoczona została 23 kwietnia 1863 roku pomiędzy Powstańcami Styczniowymi mjr. Aleksandra Lutticha, a wojskami Imperium Rosyjskiego pod dowództwem płk. Suwarowa.

2W dniach 4–20 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbył się kolejny kurs przygotowawczy. W ramach kursu przeszkolono łącznie 30 funkcjonariuszy działu ochrony. W dniu 20 kwietnia 2018 r. młodzi adepci Służby Więziennej przystąpili do egzaminu końcowego, który złożyli z wynikiem pozytywnym.

1W dniu 11 kwietnia 2018 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się konferencja naukowa pn. „Wyzwania współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej – od teorii do praktyki”, której współorganizatorem była Służba Więzienna. Wymiana doświadczeń świata nauki i praktyków spośród funkcjonariuszy Służby Więziennej stała się już tradycją.

 MG 0021W dniu 10 kwietnia 2018 roku, po raz kolejny w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, słuchacze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski uczestniczyli w spotkaniu z grupą wsparcia AA.

DSC07205W dniu 6 kwietnia 2018 roku Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uczestniczył w IV Opolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych. Opolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych zorganizował Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie wspólnie z Opolskim Kuratorem Oświaty.

IMG 0298W dniu 28 marca 2018 r. Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Dariusz Małolepszy wraz z przedstawicielami  kpt. Ireną Dębowską, chor. Robertem Stryjasiem, Teresą Żurawską oraz słuchaczami, odbywającymi szkolenie zawodowe  na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej gościł w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku.

 MG 0058"Marzenia zakreślają horyzont naszych planów a potem czynów, bo w rzeczywistości nie znajdzie się nic, czego nie było wcześniej w marzeniach" Józef Piłsudski
W dniu 27.03.2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się VIII edycja Wszechnicy Profilaktyki Społecznej, której tematem była setna rocznica Niepodległości Polski. Otwarcia Wszechnicy dokonał Komendant mjr Dariusz Małolepszy, który przywitał wszystkich zaproszonych gości, słuchaczy ze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski SW w Kulach,  prelegentów oraz młodzież licealną z Zespołu Szkół nr 1  w Kłobucku, młodzież szkolną z Zawad, Działoszyna, Trębaczewa i dzieci z Domu Dziecka z Kłobucka.