Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

1Niesienie posłania wspólnoty AA do zakładów karnych i aresztów śledczych, filozofia 12 kroków oraz historia własnego życia stały się głównymi tematami podczas krótkiej prezentacji gościa, który odwiedził Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. W dniu 10 października 2018 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyło się spotkanie słuchaczy kursu zawodowego na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej z przedstawicielem wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

 MG 0019W dniu 8 października 2018 r. Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Dariusz Małolepszy zainaugurował cykl: „Szkolenia z negocjacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych dla służb mundurowych”. Organizatorem szkoleń jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

IMG 0061W dniu 1 września 2018 r. delegacja Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej 79 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i Bitwy pod Mokrą. Siedemdziesiąt dziewięć lat temu polscy żołnierze stoczyli tu heroiczną bitwę z przeważającymi siłami hitlerowców.

ppozDnia 4 lipca 2018 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów dwudziestej edycji Dziennego Studium Aspirantów oraz  absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa. Promocja poprzedzona została uroczystą Mszą Świętą na Jasnej Górze, której przewodniczył  biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej ks. dr Andrzej Przybylski. Promowano łącznie 284 absolwentów.

swieto sw2018W dniu 29 czerwca 2017 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się centralne obchody Święta Służby Więziennej. W uroczystości wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda, a także Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ministrowie, posłowie i senatorowie RP, szefowie służb mundurowych, funkcjonariusze Służby Więziennej i ich rodziny, przedstawiciele związku zawodowego i zaproszeni goście. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach reprezentował Komendant mjr Dariusz Małolepszy.

 MG 0348W dniu 27 czerwca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. Dzień wcześniej słuchacze szkolenia złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy nadzorowany przez przedstawiciela Dyrektora Generalnego Służby Więziennej –  Komendanta OSSW w Kulach mjr Dariusza Małolepszego.

1W dniach 24 maja – 14 czerwca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbył się kurs przygotowawczy.
W ramach kursu przeszkolono łącznie 31 funkcjonariuszy działu ochrony. W dniu 14 czerwca 2018 r. młodzi adepci Służby Więziennej przystąpili do egzaminu końcowego, który złożyli z wynikiem pozytywnym. W trakcie kursu słuchacze zaangażowali się w życie Ośrodka, aktywnie uczestnicząc w organizowaniu Festynu z okazji Dnia Dziecka.