Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

 MG 0104W dniach 3–24 października 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się kolejna edycja kursu przygotowawczego. W ramach kursu przeszkolono łącznie 28 funkcjonariuszy działu ochrony. W dniu 24 października 2018 r. młodzi adepci Służby Więziennej przystąpili do egzaminu końcowego, który złożyli z wynikiem pozytywnym.

11 (11)„Chciałam, żeby świat się dowiedział czym jest Auschwitz” to słowa byłej więźniarki obozu Elli Lieberman. Słuchacze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski, kursu przygotowawczego oraz funkcjonariusze i pracownicy Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mieli możliwość uczestniczenia w lekcji historii, w ramach której obejrzeli wystawę  przygotowaną przez Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.

J.Góra 13.10 (1)W dniu 13 października 2018 r. do klasztoru na Jasnej Górze przybyła 22. Pielgrzymka Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej. Bazylika była miejscem modlitwy dla ponad tysiąca osób, wśród których nie zabrakło kadry kierowniczej Służby Więziennej, strażników więziennych i pracowników zakładów karnych i aresztów śledczych, emerytów SW wraz z rodzinami oraz przedstawicieli NSZZFiPW.

1Niesienie posłania wspólnoty AA do zakładów karnych i aresztów śledczych, filozofia 12 kroków oraz historia własnego życia stały się głównymi tematami podczas krótkiej prezentacji gościa, który odwiedził Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. W dniu 10 października 2018 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyło się spotkanie słuchaczy kursu zawodowego na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej z przedstawicielem wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

 MG 0019W dniu 8 października 2018 r. Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Dariusz Małolepszy zainaugurował cykl: „Szkolenia z negocjacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych dla służb mundurowych”. Organizatorem szkoleń jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

IMG 0061W dniu 1 września 2018 r. delegacja Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej 79 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i Bitwy pod Mokrą. Siedemdziesiąt dziewięć lat temu polscy żołnierze stoczyli tu heroiczną bitwę z przeważającymi siłami hitlerowców.

ppozDnia 4 lipca 2018 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów dwudziestej edycji Dziennego Studium Aspirantów oraz  absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa. Promocja poprzedzona została uroczystą Mszą Świętą na Jasnej Górze, której przewodniczył  biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej ks. dr Andrzej Przybylski. Promowano łącznie 284 absolwentów.

swieto sw2018W dniu 29 czerwca 2017 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się centralne obchody Święta Służby Więziennej. W uroczystości wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda, a także Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ministrowie, posłowie i senatorowie RP, szefowie służb mundurowych, funkcjonariusze Służby Więziennej i ich rodziny, przedstawiciele związku zawodowego i zaproszeni goście. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach reprezentował Komendant mjr Dariusz Małolepszy.