Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

1W dniach 26-27 marca 2018 r. w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie odbyły się Warsztaty pod tytułem „Więziennictwo polskie – 100 lat bez państwa, 100 lat dla państwa”.  Organizatorami Warsztatów był Niemiecki Instytut Historyczny oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

1W dniu 16 marca 2018 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się odprawa roczna podsumowująca miniony 2017 rok. W odprawie uczestniczyła kadra OSSW w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie. Komendant Ośrodka mjr Dariusz Małolepszy przedstawił najważniejsze tematy poruszane w trakcie odprawy kierownictwa Służby Więziennej, a następnie podsumował rok 2017 w OSSW w Kulach i Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie. Głos zabrali także  Zastępca Komendanta mjr Tomasz Witkowski oraz kierownicy działów, a także specjaliści, którzy w swoich wystąpieniach omówili szczegółowo zadania, które zostały zrealizowane w zeszłym roku.

1W dniach 21 lutego – 14 marca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbył się kurs przygotowawczy. W ramach kursu przeszkolono łącznie 23 funkcjonariuszy działu ochrony. W dniu 14 marca 2018 r. młodzi adepci Służby Więziennej przystąpili do egzaminu końcowego, który złożyli z wynikiem pozytywnym.

 mg 0056Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach otrzymał do użytkowania nowoczesne wyposażenie dla szkolonych funkcjonariuszy. Sprzęt został zakupiony w ramach „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”, który jest realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”. Ośrodek otrzymał już nowe składniki uzbrojenia, a teraz wyposażenie. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa jednostek przez ich doposażenie w odpowiedni sprzęt oraz poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SW. W ramach zakupów centralnych zakupiono i przekazano Ośrodkowi tzw. Zestawy przeciwuderzeniowe.

1 5W dniu 8 lutego 2018 r. zakończyło się szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. Słuchacze szkolenia złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy nadzorowany przez przedstawiciela Dyrektora Generalnego Służby Więziennej – Zastępcę Komendanta OSSW w Kulach mjr Tomasza Witkowskiego. Z tej okazji dzień później w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się uroczysta promocja.

IMG 0043W dniach 28 listopada - 21 grudnia 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyło się szkolenie wstępne. Przeszkolono łącznie 31 funkcjonariuszy działu ochrony. W dniu 21 grudnia 2017 r. młodzi adepci przystąpili do egzaminu końcowego, który złożyli z wynikiem pozytywnym.