Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

1 1Festyn z okazji 100-lecia
Z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 9 czerwca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbył się festyn na Dzień Dziecka. Bawiły się na nim dzieci ze szkół podstawowych z gminy Popów i Działoszyna, wychowankowie Domu Dziecka im. Janusza Korczaka z Kłobucka i oczywiście pociechy funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka.

92W dniach 21-23 maja 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach przebywała młodzież z  klas o profilu mundurowym z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach od lat współpracuje z klasami mundurowymi okolicznych szkół.

2Plac im. Biegańskiego w Częstochowie na jeden dzień stał się miejscem Pikniku Mundurowego. I Piknik Mundurowy pod nazwą "Razem w szyku" zorganizowała Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie. W czasie pikniku odbył się konkurs musztry, w którym wzięli udział uczniowie z klas mundurowych szkół częstochowskich i myszkowskich.

zakoczenie1Już po raz jedenasty Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach gościł u siebie reprezentacje koszykówki z całej Polski. W dniach 7-10 maja 2018 r. w ośrodku odbyły się XI Mistrzostwa Służby Więziennej w Koszykówce. Organizatorami Mistrzostw byli: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Zarząd Główny NSZZFiPW, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach oraz Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

3maja2018Historia
Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Była to pierwsza konstytucja  w Europie, a druga na świecie tuż za konstytucją amerykańską. Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Czteroletni.

6a

Uroczystość otwarcia strzelnicy
W dniu 24 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się uroczystość otwarcia krytej strzelnicy. W tym historycznym dla ośrodka wydarzeniu udział wzięło kierownictwo Służby Więziennej na czele z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej gen. Jackiem Kitlińskim. Obecny był także Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła. Swą obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele służb mundurowych oraz lokalnych władz samorządowych. Aktu otwarcia obiektu dokonali: Dyrektor Generalny SW gen. Jacek Kitliński, główny wykonawca strzelnicy - Dyrektor PIGB „Pomerania” Piotr Świderski oraz Komendant OSSW w Kulach mjr Dariusz Małolepszy. Strzelnicę poświęcił proboszcz parafii w Wąsoszu Górnym, ks. Tomasz Gil.

plakatW 155-tą Rocznicę Bitwy pod Wąsoszem odbyła się uroczystość upamiętniająca to wydarzenie. W Kościele w Wąsoszu Górnym odprawiona została msza święta. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach wystawił poczet sztandarowy. Komendant OSSW w Kulach mjr Dariusz Małolepszy złożył wiązankę pod Pomnikiem Powstańców Gloria Victis. Zwieńczeniem obchodów była inscenizacja Bitwy pod Wąsoszem. Bitwa pod Wąsoszem stoczona została 23 kwietnia 1863 roku pomiędzy Powstańcami Styczniowymi mjr. Aleksandra Lutticha, a wojskami Imperium Rosyjskiego pod dowództwem płk. Suwarowa.

2W dniach 4–20 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbył się kolejny kurs przygotowawczy. W ramach kursu przeszkolono łącznie 30 funkcjonariuszy działu ochrony. W dniu 20 kwietnia 2018 r. młodzi adepci Służby Więziennej przystąpili do egzaminu końcowego, który złożyli z wynikiem pozytywnym.