Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

 MG 0348W dniu 27 czerwca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. Dzień wcześniej słuchacze szkolenia złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy nadzorowany przez przedstawiciela Dyrektora Generalnego Służby Więziennej –  Komendanta OSSW w Kulach mjr Dariusza Małolepszego.

1W dniach 24 maja – 14 czerwca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbył się kurs przygotowawczy.
W ramach kursu przeszkolono łącznie 31 funkcjonariuszy działu ochrony. W dniu 14 czerwca 2018 r. młodzi adepci Służby Więziennej przystąpili do egzaminu końcowego, który złożyli z wynikiem pozytywnym. W trakcie kursu słuchacze zaangażowali się w życie Ośrodka, aktywnie uczestnicząc w organizowaniu Festynu z okazji Dnia Dziecka.

1 1Festyn z okazji 100-lecia
Z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 9 czerwca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbył się festyn na Dzień Dziecka. Bawiły się na nim dzieci ze szkół podstawowych z gminy Popów i Działoszyna, wychowankowie Domu Dziecka im. Janusza Korczaka z Kłobucka i oczywiście pociechy funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka.

92W dniach 21-23 maja 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach przebywała młodzież z  klas o profilu mundurowym z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach od lat współpracuje z klasami mundurowymi okolicznych szkół.

2Plac im. Biegańskiego w Częstochowie na jeden dzień stał się miejscem Pikniku Mundurowego. I Piknik Mundurowy pod nazwą "Razem w szyku" zorganizowała Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie. W czasie pikniku odbył się konkurs musztry, w którym wzięli udział uczniowie z klas mundurowych szkół częstochowskich i myszkowskich.

zakoczenie1Już po raz jedenasty Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach gościł u siebie reprezentacje koszykówki z całej Polski. W dniach 7-10 maja 2018 r. w ośrodku odbyły się XI Mistrzostwa Służby Więziennej w Koszykówce. Organizatorami Mistrzostw byli: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Zarząd Główny NSZZFiPW, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach oraz Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

3maja2018Historia
Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Była to pierwsza konstytucja  w Europie, a druga na świecie tuż za konstytucją amerykańską. Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Czteroletni.