Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

1W dniach 21 lutego – 14 marca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbył się kurs przygotowawczy. W ramach kursu przeszkolono łącznie 23 funkcjonariuszy działu ochrony. W dniu 14 marca 2018 r. młodzi adepci Służby Więziennej przystąpili do egzaminu końcowego, który złożyli z wynikiem pozytywnym.

 mg 0056Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach otrzymał do użytkowania nowoczesne wyposażenie dla szkolonych funkcjonariuszy. Sprzęt został zakupiony w ramach „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”, który jest realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”. Ośrodek otrzymał już nowe składniki uzbrojenia, a teraz wyposażenie. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa jednostek przez ich doposażenie w odpowiedni sprzęt oraz poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SW. W ramach zakupów centralnych zakupiono i przekazano Ośrodkowi tzw. Zestawy przeciwuderzeniowe.

1 5W dniu 8 lutego 2018 r. zakończyło się szkolenie na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. Słuchacze szkolenia złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy nadzorowany przez przedstawiciela Dyrektora Generalnego Służby Więziennej – Zastępcę Komendanta OSSW w Kulach mjr Tomasza Witkowskiego. Z tej okazji dzień później w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się uroczysta promocja.

IMG 0043W dniach 28 listopada - 21 grudnia 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyło się szkolenie wstępne. Przeszkolono łącznie 31 funkcjonariuszy działu ochrony. W dniu 21 grudnia 2017 r. młodzi adepci przystąpili do egzaminu końcowego, który złożyli z wynikiem pozytywnym.