Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

 MG 0002To pytanie zadaje sobie wiele osób, których dotknął  problem alkoholowy i którzy na kolejnym życiowym zakręcie zdali sobie sprawę z tego, jak wielką krzywdę wyrządzają sobie i swoim bliskim.

1W dniu 14 listopada 2017 r. w siedzibie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się odprawa instruktażowo-szkoleniowa dla Komendanta, Zastępcy Komendanta, kierowników działów, rzeczników prasowych i wykładowców ośrodka z zakresu zasad kształtowania tożsamości Służby Więziennej, zasad współpracy z mediami i występowania przed kamerami oraz zagadnień dotyczących PR-u.

OlekCzęstochowa. W całej Polsce z okazji Święta Niepodległości odbywały się uroczystości i akademie upamiętniające datę 11 Listopada 1918 roku. Przedstawiciele Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach brali udział w kilku z nich.

forumW dniach 25-27 października 2017 r. w Wólce Milanowskiej odbyło się Forum Pełnomocników i Pełnomocniczek Komendantów Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, Koordynatorek i Koordynatorów ds. Ochrony Praw Człowieka Straży Granicznej oraz Służby Więziennej pod nazwą „OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W DZIAŁANIACH SŁUŻB MUNDUROWYCH”.

1Atak terrorystyczny. Odbicie niebezpiecznego więźnia. Próba wtargnięcia na teren więzienia. Takie scenariusze ćwiczyli funkcjonariusze Służby Więziennej, biorący udział w ogólnopolskich ćwiczeniach pod kryptonimem - Jesień 2017, które osobiście z Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach nadzorował Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.