Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

 MG 1982 1 11W dniu 1 października bieżącego roku na nowo otwartym Stadionie Śląskim w Katowicach odbył się  IX PKO Silesia Marathon 2017. W ramach tej imprezy sportowej miały miejsce finały IV Mistrzostw Polski Służby Więziennej w Maratonie oraz V Mistrzostw Polski Służby Więziennej w Półmaratonie. Organizatorem Mistrzostw Polski SW było Stowarzyszenie Truchtacz Mysłowice, a maratonu - Fundacja SILESIA PRO ACTIVE.

Zawody rowerowe zmW dniach 8-10 września 2017 r. odbyły się VI Mistrzostwa Służby Więziennej w Kolarstwie Górskim Wisła/Ustroń. Uczestniczyli w nich funkcjonariusze Służby Więziennej, jak i przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych służb. Impreza ta miała między innymi na celu popularyzację kolarstwa i turystyki górskiej wśród funkcjonariuszy i pracowników SW, a także promowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

1W dniu 1 września 2017 r. delegacja Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej 78 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i Bitwy pod Mokrą. 78 lat temu polscy żołnierze stoczyli tu heroiczną bitwę z przeważającymi siłami hitlerowców. Uroczystość rozpoczęła się mszą w intencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy przeszli na plac przed pomnikiem Wołyńskiej Brygady Kawalerii, znajdującym się na polu historycznej bitwy.

2 4W dniach 11-13 lipca 2017 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się ćwiczenia przeciwpożarowe. Celem ćwiczeń było sprawdzenie mobilności i sprawności funkcjonariuszy ośrodka w  sytuacji zagrożenia, doskonalenie form współdziałania funkcjonariuszy i pracowników ośrodka z zastępami jednostek  ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej,  doskonalenie form działania z funkcjonariuszami Policji w zakresie zabezpieczenia terenu ośrodka, doskonalenie umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

1 1Na to pytanie oczekiwali odpowiedzi, w dniu 10 lipca 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, słuchacze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski specjalizacji ochronnej.

Uczestniczyli oni w mitingu informacyjnym Anonimowych Alkoholików (AA), zorganizowanym przez por. Irenę Dębowską, wykładowcę działu szkolenia, kadr i spraw socjalnych i  przedstawicieli Anonimowych Alkoholików. Zaproszeni członkowie wspólnoty AA przedstawili  osobiste refleksje z walki  z tą straszliwą i podstępną chorobą jaką jest alkoholizm. Opowiadania były różne i miały dwie odsłony – gorzką, którą stanowiły wspomnienia z czasów picia i radosną, pełną nadziei z czasów ciągłej walki z własną słabością wobec nałogu. Alkoholizm jest chorobą, która może dosięgnąć każdego, niezależnie od wykonywanego zawodu, pochodzenia, czy też środowiska, w którym przebywa.