Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Informacje

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 poz. 2016), Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach jako zarządzający obiektem zamieszcza decyzję dotyczącą zbiorczej, rocznej oceny wody na pływalni.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kłobucku