Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

SAVE 20191007 100254W dniu 4 października 2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku odbyła się Konferencja pod tytułem "Handel ludźmi". Na Konferencji omawiano przestępstwa związane z tym procederem, który stał się współczesną formą niewolnictwa. Wbrew pozorom ma on także miejsce w Polsce. Dotyczy on zarówno Polaków wyjeżdżających za granicę, jak i grupy cudzoziemców pracujących na terytorium naszego kraju.

1W dniu 26 września 2019 r. do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach przybyła delegacja z Czeskiej Służby Więziennej. W skład delegacji weszli: płk Martina Gansel – Zastępca Dyrektora Akademii SW w Straz pod Ralskem, płk Ladislav Blahnik – Dyrektor Zakładu Karnego w Straz pod Ralskem oraz kpt. Lukas Kozaczka – wykładowca Akademii. Gościom z Czech towarzyszył ppłk dr Maciej Gołębiowski - Zastępca Komendanta COSSW w Kaliszu oraz kpt. Barbara Mamos z COSSW w Kaliszu.