Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Święto Konstytucji 3 Maja

1Historia
Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Była to pierwsza konstytucja  w Europie, a druga na świecie tuż za konstytucją amerykańską. Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Czteroletni.

Obchody Święta
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja zostało uznane za święto już dwa dni później to jest 5 maja 1791 roku. Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe i obchodzono je aż do roku 1946. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 roku.
Uroczystości w Kłobucku
Uroczyste obchody tego święta odbyły się też w Kłobucku. Organizatorami tegorocznych uroczystości byli Burmistrz Miasta Kłobucka Jerzy Zakrzewski oraz Liga Obrony Kraju. Uczestnicy obchodów zebrali się na Rynku przed pomnikiem Jana Długosza i stamtąd przemaszerowali do Kościoła  pw. Św. Marcina w Kłobucku gdzie odprawiona została Msza za Ojczyznę. Następnie złożono wiązanki kwiatów pod tablicą Józefa Piłsudskiego, Matki Polki oraz pod pomnikiem Władysława Sebyły. W obchodach święta uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz mieszkańcy powiatu kłobuckiego. Na zakończenie uroczystości przy pomniku Władysława Sebyły odczytano uroczysty apel. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach reprezentował kpt. Aleksander Kmieć.

tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: KPP Policji w Kłobucku i Piotr Ciastek

2  3