Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Pokaz specjalistycznego sprzętu

1Manekiny strzeleckie i treningowe oraz szeroka gama sprzętu usprawniającego przebieg służby stały się tematem ciekawej prezentacji w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Wychodząc na przeciw konieczności stałego podnoszenia poziomu szkolenia kadry penitencjarnej w dniu 3 czerwca 2019 roku zorganizowano pokaz specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w pracy służb mundurowych.

Podczas spotkania zaprezentowano wykorzystanie manekinów w celu urealnienia sytuacji celowania i strzelania do sylwetki ludzkiej, a także jego użyteczności w symulacjach z zakresu technik interwencji czy udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Przybyli przedstawiciele z firmy Pagacz i Synowie Sp. z o.o. zademonstrowali ponadto zastosowanie celowników laserowych, rękawiczek antyzakłuciowych, hełmu ochronnego wraz ze sprzętem łączności, a także środki do czyszczenia i konserwacji broni.

tekst: ppor. Jowita Szymocha
zdjęcia: kpt. Bogdan Błachowicz

2  3  4