Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

II Piknik Służb Mundurowych „Razem w szyku”

6W dniu 7 czerwca 2019 roku odbył się II Piknik Służb Mundurowych „Razem w szyku”. Impreza została zorganizowana w Częstochowie na Placu Biegńskiego przez Wojskową Komendę Uzupełnień. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wśród mieszkanców informacji o działalności służb mundurowych. Piknik dedykowany był młodzieży, a także organizacjom proobronnym i paramilitarnym oraz lokalnej społeczności.

Podczas Pikniku został przeprowadzony konkurs musztry klas mundurowych. W konkursie wzięło udział siedem drużyn. Zwyciężyli uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie. W skład komisji oceniającej weszli przesdstawiciele służb mundurowych, w tym funkcjonariuszka OSSW w Kulach.

W Pikniku wzięły udział: Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna, Służba Celna i Skarbowa, Straż Miejska oraz Służba Więzienna, a także Pogotowie Ratunkowe i szereg organizacji społecznych. Służby mundurowe prezentowały swój sprzęt i pojazdy, a także psy służbowe. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach wystawił swoje stanowisko, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Ośrodek reprezentowali: kpt. Paulina Ryś-Gonera, por. Iwona Kotynia, ppor. Mikołaj Cierpioł, st. chor. Grzegorz Kasprzykowski i st. sierż. Michał Mastalerz.

1  2  4

IMG 20190610 WA0003

                                  tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
                               zdjęcia: por. Iwona Kotynia