Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Promocja Podoficerska – 18 lipca 2019 r.

5„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali” - te słowa Św. Jana Pawła II zacytował Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk Dariusz Małolepszy w przemówieniu skierowanym do słuchaczy z okazji zakończenia szkolenia zawodowego w korpusie podoficerskim SW.

18 lipca 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie zawodowe w korpusie podoficerskim Służby Więziennej. W tym dniu słuchacze szkolenia złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy. Z tej okazji w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się uroczysta promocja. Promowanych zostało 119 funkcjonariuszy Służby Więziennej. Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk Dariusz Małolepszy wyróżnił za wyniki w nauce, wzorową postawę oraz zaangażowanie na rzecz Ośrodka dziesięciu słuchaczy.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej między innymi w osobach: Wicewojewody Ślaskiego Roberta Magdziarza, Wiceprzewodniczącej Rady Sejmiku Województwa Śląskiego Beaty Kocik, Wicestarosty Kłobuckiego Zdzisławy Kall, Wójta Gminy Popów Jana Kowalika. Na promocji byli obecni przedstawiciele służb mundurowych oraz lokalnych władz samorządowych. Służbę Więzienną reprezentowali: kpt. Iwona Ossowska – przedstawicielka Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia CZSW, Dyrektor Okręgowy SW w Krakowie - płk Włodzimierz Więckowski, Dyrektor Okręgowy SW w Łodzi - płk Włodzimierz Jacek Głuch, Dyrektor Okręgowy SW w Opolu – płk Leszek Czereba, Dyrektor Okręgowy SW w Lublinie ppłk Krzysztof Stefanowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochwie ppłk Mariusz Mazurek i Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym kpt. Robert Bartoszek.

W promocji nie zabrakło również rodzin i bliskich promowanych funkcjonariuszy. Uroczystość uświetnił muzycznie występ Orkiestry Wojskowej z Bytomia.

Zaproszeni goście w okolicznościowych przemówieniach gratulowali promowanym. Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk Dariusz Małolepszy podkreślił, że „wszyscy, którzy ten mundur noszą wiedzą, że jest to służba trudna, wymagająca dużej wiedzy, doświadczenia, cierpliwości, umiejętności pracy z ludźmi, ale dająca wiele satysfakcji pod warunkiem, że powierzone zadania wykonuje się z pasją i zaangażowaniem.” Komendant pogratulował promowanym funkcjonariuszom, dziękując im także za zaangażowanie w życie Ośrodka między innymi w postaci Akcji Honorowego Krwiodawstwa, Wielkanocnej wizyty w Domu Dziecka w Kłobucku, czy też współpracy przy organizowaniu Festynu z okazji Dnia Dziecka.

Z okazji Promocji Poseł na Sejm RP Szymon Giżyński przekazał gratulacje z okazji zakończenia szkolenia podoficerskiego. List gratulacyjny przesłała także Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska.

tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: kpt. Bogdan Błachowicz

1  2  3

4  6