Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Odprawa Szefa WSW w Katowicach

1W dniu 25 września 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się odprawa Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach.

W odprawie uczestniczyli Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk Marek Majocha, Wojskowi Komendanci Uzupełnień z terenu województwa śląskiego, kadra Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach oraz z ramienia Służby Więziennej Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk. Dariusz Małolepszy i kpt. Paweł Czechowski kierownik działu ochrony.

Tematem odprawy była militaryzacja i zasady nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek specjalnie tworzonych na przykładzie Zmilitaryzowanego Oddziału Służby Więziennej. Przedstawiono także przeznaczenie i zadania Zmilitaryzowanego Oddziału Służby Więziennej, zasady powoływania i szkolenie osób posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do ZOSW w Kulach oraz omówił ćwiczenie obronne pk: „POWOŁANIE-18” organizowane w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach w dniach w dniach 27 – 28 października 2018 roku.

Spotkanie z pewnością przyczyni się do dalszej wzorowej współpracy.

tekst: kpt. Paweł Czechowski
zdjęcia: kpt. Bogdan Błachowicz

2  3