Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Delegacja z Czech w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

1W dniu 26 września 2019 r. do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach przybyła delegacja z Czeskiej Służby Więziennej. W skład delegacji weszli: płk Martina Gansel – Zastępca Dyrektora Akademii SW w Straz pod Ralskem, płk Ladislav Blahnik – Dyrektor Zakładu Karnego w Straz pod Ralskem oraz kpt. Lukas Kozaczka – wykładowca Akademii. Gościom z Czech towarzyszył ppłk dr Maciej Gołębiowski - Zastępca Komendanta COSSW w Kaliszu oraz kpt. Barbara Mamos z COSSW w Kaliszu.

Podczas wizyty goście zapoznali się z systemem szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej w Polsce. Mieli okazję zobaczyć bazę dydaktyczną oraz prowadzone w ośrodku zajęcia odbywające się między innymi na strzelnicy. Czescy funkcjonariusze obejrzeli obiekty strzelnicy, cele dydaktyczne oraz miasteczko treningowe wykorzystywane do ćwiczeń z zakresu działań interwencyjnych. Goście byli żywo zainteresowani praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi w naszej formacji.

Gości powitał Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk Dariusz Małolepszy, który zapoznał ich z działalnością ośrodka oraz wyraził nadzieję na współpracę w przyszłości. Ośrodek reprezentowali także wykładowcy, którzy zaprezentowali praktyczne aspekty szkolenia i działalności dydaktycznej w osobach: kpt. Paulina Ryś-Gonera, kpt. Bogdan Błachowicz, kpt. Paweł Drab, kpt. Robert Pindych, por. Arkadiusz Dratwa, sież. Marcin Kryń oraz kierownik ochrony – kpt. Paweł Czechowski i zbrojmistrz sierż. sztab. Tomasz Ptak.

tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: kpt. Bogdan Błachowicz

2  3  4

5