Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Akcja Honorowego Krwiodawstwa - październik 2019

1W dniu 1 października 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa. Celem akcji jest propagowanie oddawania krwi potrzebującym oraz pozyskiwanie jak największej liczby nowych dawców krwi.

Organizatorkami akcji krwiodawstwa w Kulach są: por. Iwona Kotynia – wykładowca OSSW oraz por. Beata Kosowska – st. insp. ds. BHP. Jest to tym bardziej cenna inicjatywa, że jak wynika z ocen stacji krwiodawstwa, krwi w ostatnim okresie coraz bardziej brakuje. Oprócz słuchaczy i kadry OSSW w Kulach, którzy regularnie oddają swoją krew innym, do akcji włączyły się też osoby, które krew oddawały po raz pierwszy. Ogółem w akcji honorowego krwiodawstwa uczestniczyły 32 osoby, które łącznie oddały prawie 14,4 litrów krwi.

tekst i zdjęcia: kpt. Paulina Ryś-Gonera

2 3 4 5