Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

promocja wop 20101222 108536274722 grudnia 2010 r. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zainaugurował w gminie Popów Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Organizatorem akcji Wielkiej Orkiestry w gminie Popów jest Pani Mariola Szymocha, nauczycielka gimnazjum w Zawadach. Podczas uroczystej Promocji Podoficerskiej wystąpił zespół wokalno – instrumentalny z tegoż gimnazjum, z koncertem kolęd i pastorałek. Zespół zagrał w ramach akcji Jurka Owsiaka.

szkolenie dla zakadw poprawczych 20101217 103281059512 grudnia 2010 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie dla ostatniej grupy strażników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Od października tego roku, w każdy piątek, sobotę i niedzielę wykładowcy OSSW w Kulach prowadzili zajęcia dotyczące przepisów regulujących problematykę pracy z nieletnimi, warsztaty sytuacyjne, dzięki którym uczestnicy nabywali umiejętności zachowania się w sytuacjach ekstremalnych, zajęcia z zakresu samoobrony, stosowania środków przymusu bezpośredniego, ratownictwa przedmedycznego.

cwiczenia przeciwpozaroweW dniu 30 listopada 2010 r. ok. godz. 10.00 w punkcie dowodzenia Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej włączyła się sygnalizacja alarmowa. W jednym z pokoi mieszkalnych słuchaczy, mieszczącym się w budynku, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne, mógł powstać pożar. Dyżurny Ośrodka udał się natychmiast do tego pokoju i stwierdził, iż wydobywa się z niego dym. W jednostce ogłoszono alarm.

radniW wyborach samorządowych 21 listopada 2010 r. do Rady Gminy Popów została wybrana Pani Teresa Żurawska – długoletni pracownik działu kwatermistrzowskiego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Pani Teresa ma duszę społecznika. Umiejętnie godzi obowiązki służbowe z działalnością społeczną.

uczniowie liceumOśrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach edukuje nie tylko funkcjonariuszy. Otwiera swe podwoje dla młodzieży szkolnej. W ramach współpracy z pobliskimi szkołami, organizuje lekcje otwarte dla uczniów tych szkół. Podczas uroczystej Promocji Podoficerskiej w Ośrodku Szkolenia w dniu 22 października br. gościli uczniowie dwóch klas o profilu ogólnopolicyjnym Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 1 im Jana Kilińskiego w Kłobucku.

promocja 22 10 2010Po raz pierwszy w nowej formule odbyło się w dniu 22 października 2010 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uroczyste zakończenie szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej, w systemie skoszarowanym. Szkolenie ukończyło 109 funkcjonariuszy, w tym 27 młodszych chorążych.
Prymusem szkolenia został mł. chor. Jarosław Wiliński z Zakładu Karnego w Wojkowicach, a dwie drugie lokaty uzyskali mł. chor. Grzegorz Fuchs z Zakładu Karnego w Herbach i mł. chor. Paweł Toporowski z Aresztu Śledczego we Wrocławiu.

seminariumW dniach 30 września – 3 października br. odbyło się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach II Międzynarodowe Seminarium Technik Interwencyjnych i Samoobrony im. Romka Smoka. Zjechali do Kul pasjonaci  sztuk walki ze Służby Więziennej, Policji, Straży Granicznej oraz, po raz pierwszy, przedstawiciele francuskiego więziennictwa. Ich wizyta była efektem podpisanego w maju tego roku, porozumienia pomiędzy Ośrodkiem Szkolenia SW w Kulach, a Krajową Szkołą Administracji Penitencjarnej (ENAP) w Agen, w Republice Francuskiej.

inauguracja30 sierpnia 2010 r. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach znów wypełnił się słuchaczami. Zainaugurowano szkolenie zawodowe dla podoficerów Służby Więziennej. 110 funkcjonariuszy z Okręgowych Inspektoratów w Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu rozpoczęło intensywną naukę, po ukończeniu której uzyskają pierwszy stopień podoficerski. Uroczyste zakończenie szkolenia nastąpi w dniu 23 października.

mokra29 sierpnia 2010 r. w odbyły się uroczyste obchody 71 Rocznicy Bitwy pod Mokrą. To pamiętne miejsce, gdzie nastąpiło jedno z pierwszych starć zbrojnych Wojska Polskiego z niemieckim najeźdźcą we wrześniu 1939 r.. Wołyńska Brygada Kawalerii pod dowództwem płk Juliana Filipowicza powstrzymywała przez cały dzień niemiecką 4 Dywizję Pancerną gen. Reinhardta, wspieraną przez lotnictwo, m.in. bombowce nurkujące Stukas.

wakacje w ossw30 lipca słuchacze po zakończeniu szkoły podoficerskiej opuścili OSSW w Kulach, wykładowcy udali się na zasłużone urlopy, nastał czas wakacji. Ale to nie oznacza, że życie w Ośrodku Szkolenia zamarło. Wręcz odwrotnie, Ośrodek tętni życiem i to dosłownie. Zewsząd słychać odgłosy stukania, pukania, wiercenia – dla konserwatorów i służby kwatermistrzowskiej to czas remontów, odnawiania sal dydaktycznych, pokoi mieszkalnych słuchaczy, usprawniania i poprawiania obiektów Ośrodka.