Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną Ośrodka Szkolenia tworzą następujące komórki organizacyjne:

  1. dział finansowy;
  2. dział kwatermistrzowski;
  3. dział ochrony;
  4. dział szkolenia, kadr i spraw socjalnych;
  5. samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy;
  6. samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu.